Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Týmová práce přináší ovoce

Vybíráme pro vás to nejlepší z různých profesí…
V Praze, Brně i Plzni.

Zázemí

Lucie Fajkusová

Provozní a obchodní ředitelka

phone 723 312 564
mail lucie.fajkusova@orangetree.cz

Lucie vystudovala Fakultu humanitních studií UK, obor studium humanitní vzdělanosti (2015). V současnosti dokončuje na stejné fakultě magisterské studium obecné antropologie. V roce 2017 absolvovala studijní pobyt na Universidad Complutense de Madrid. V Orange Tree zastává Lucie pozici provozní a obchodní ředitelky. Hovoří anglicky a španělsky.

Ing. Petra Kazelle

Finanční ředitelka, t. č. na mateřské dovolené

phone 723 026 064
mail petra.kazelle@orangetree.cz

Petra vystudovala Ekonomicko-správní fakultu MU v Brně. Již při nástupu na vysokou školu se začala starat o finance, dotační agendu a posléze i vedení účetnictví v rámci organizace Junák – český skaut. Zkušenosti pak uplatnila při vedení projektů regionálního i evropského charakteru ve veřejném sektoru. V Orange Tree má na starosti finance, zejména pak rozpočtování a kontrolu cash-flow. Hovoří anglicky, má pasivní znalost francouzštiny a latiny.

Mgr. Vojtěch Jirka

Project Manager, manažer vzdělávání
phone 603 405 101
mail vojtech.jirka@orangetree.cz

Vojtěch vystudoval bakalářský program obor český a ruský jazyk na Pedagogické fakultě UK (2018) a následně magisterský obor ruština pro překladatele a tlumočníky na Filosofické fakultě UPOL (2020). Během studií absolvoval studijní stáže na Běloruské státní univerzitě (2016) a Tomské státní pedagogické univerzitě (2019). Kromě studijních pobytů má za sebou i dvě pracovní stáže v Českém centru v Moskvě. V Orange Tree má na starosti projektové řízení a komunikaci s klienty.

Mgr. Bc. Martina Hubařová

Výkonná asistentka
phone 730 122 210
mail martina.hubarova@orangetree.cz

Martina je absolventkou dvouoborového magisterského programu na Pedagogické fakultě UK v kombinaci francouzský jazyk a společenské vědy (2021). Dále vystudovala bakalářský program Ekonomika a management, obor Management na Fakultě managementu VŠE (2019) a v současnosti pokračuje navazujícím studiem magisterského oboru. Během svých studií využila příležitosti tříměsíčního pobytu Work and Travel v US (2015). V Orange Tree zastává pozici výkonné asistentky a je pravou rukou obchodní a provozní ředitelky a ředitelky HR. Hovoří francouzsky a anglicky. 

 

Mgr. Viera Oravcová

Project Manager

mail viera.oravcova@orangetree.cz

Viera je absolventkou bakalářského oboru Portugalský a Německý jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a následně magisterského oboru Učitelství německého jazyka a literatury na téže fakultě. Během studia absolvovala v rámci programu Erasmus+ dva studijní pobyty v Portugalsku a v Německu a také se zúčastnila intenzivního jazykového kurzu na letní univerzitě v Mannheime. Kromě studijních pobytů také absolvovala půlroční stáž v překladatelské agentuře ve Vídni. V roce 2019 získala Certifikát CAE (Cambridge English: Advanced). V Orange Tree pracuje na pozici projektového manažera.

Mgr. Sabina Krejčiříková

Project Manager
mail sabina.krejcirikova@orangetree.cz

Sabina vystudovala bakalářský obor ruština pro hospodářsko-právní а turistickou oblast (2018) a magisterský obor ruština pro překladatele (2021) na Filozofické fakultě UPOL. Během studia absolvovala v rámci letní školy jazykový kurz na Státním institutu A. S. Puškina v Moskvě. Kromě studijního pobytu má za sebou také dvě pracovní stáže v Českém centru v Moskvě, kde pracovala jako překladatelka a lektorka češtiny pro cizince. V Orange Tree má na starosti projektové řízení.

Dominika Zíková

Fakturantka
phone
mail fakturace@orangetree.cz

Dominika vystudovala bakalářský obor na VŠE, v současnosti ještě studuje a dodělává si inženýrský titul. V Orange Tree pracuje jako fakturantka. Hovoří anglicky.