Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Tlumočnické služby

Čeká vás obchodní jednání, návštěva úřadu nebo jakékoli jiné setkání, kde se nedorozumíte se svým protějškem? Zajistíme vám tlumočníka ze svého vlastního týmu nebo z řad našich prověřených externích spolupracovníků.

Různé druhy tlumočení

Jaký typ tlumočení budete potřebovat?

Při konsekutivním tlumočení tlumočník překládá do jiného jazyka následně, vždy delší pasáže mluveného projevu. Používá se nejčastěji pro obchodní schůzky a jiná jednání.

Naproti tomu simultánní tlumočení probíhá pomocí tlumočnické techniky (mikrofon, kabiny, sluchátka). Překlad je poskytován klientům v reálném čase. Využívá se pro konference, školení či jiné akce s větším počtem účastníků.

Soudní tlumočení zajišťuje vždy tlumočník jmenovaný soudem, který stvrzuje tlumočnický úkon svým razítkem. Obvykle jde o jednání u soudů či notářů nebo například o svatby.

Orange Tree - Překladatelské služby

Tlumočení vyžaduje přípravu

Abychom vám mohli poskytnout kvalitní službu přesně dle vašich potřeb, položíme vám tyto otázky:

  1. Mezi jakými jazyky se bude tlumočit?
  2. Budete potřebovat kulaté razítko?
  3. Kdy, kde a jak dlouho se bude tlumočit?
  4. O jaký obor nebo téma půjde?
  5. Můžete nám včas dodat podklady?
  6. Bude se tlumočit konsekutivně, nebo simultánně?

Jak pracovat s tlumočníkem?

Tlumočení není jen opakováním toho, co tlumočník slyší. Do hry vstupují různé aspekty, které musí tlumočník umět zvládnout.

Více na našem blogu

Ověřte si podmínky našich služeb

Ceník tlumočnických služeb


Rádi vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci.

Napište nám.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Je možné nahrát následující formáty: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .jpg, .tif, .zip. Maximální velikost souborů je 100 MB.

Nebo kontaktujte některou z našich poboček

Karla Rybová

PRAHA – Office & Account Manager
phone 224 815 856, 734 447 000
mail office@orangetree.cz

Anna Augustová

BRNO – Office Manager
phone 542 214 351, 604 279 594
mail brno@orangetree.cz

Eliska_Svejkovska

Eliška Svejkovská

PLZEŇ – Office Manager
phone 377 226 660, 732 189 777
mail plzen@orangetree.cz