Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Soudní překlady

Potřebujete předložit cizojazyčný osobní nebo jiný právní dokument českým úřadům? Nebo naopak český těm zahraničním? V takovém případě budete potřebovat soudně ověřený (nebo také úřední) překlad. Nově jej lze pořídit také v elektronické formě!

Soudní překlady vyhotovují zkušení soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni příslušným soudem. Svou doložkoukulatým razítkem stvrzují, že se jedná o přesný překlad originálu nebo notářské kopie. Spolupracujeme s celou řadou soudních tlumočníků – můžeme vám tedy zajistit soudní překlad téměř do/z kteréhokoli jazyka.

Co je potřeba k vyhotovení soudního překladu?

Pro soudní překlad budeme potřebovat originál nebo notářsky ověřenou kopii dokumentu, který chcete soudně ověřit a přeložit.

Potřebuji notářsky ověřenou kopii?

Notářský opis doporučujeme v případě, že si potřebujete ponechat originál. Soudní překlad totiž ve výsledku vypadá tak, že se sváže trikolorou a pečetí s originálem (popř. notářskou kopií) a opatří doložkou soudního tlumočníka. Použijeme-li originál, je po tomto zásahu trvale svázán s překladem. U důležitých dokumentů si tedy raději nechejte udělat notářskou kopii, kterou vám rovněž rádi zajistíme.

Co je nutné soudně ověřit?

Nejčastěji pořizujeme úřední překlady rodných, oddacích či úmrtních listů, vysvědčení nebo vysokoškolských diplomů, rozvodových a jiných rozsudků, listin z dědických řízení, výpisů z rejstříku trestů či obchodního rejstříku, živnostenských listů, pracovních smluv, daňových přiznání a dalších dokumentů.

Jde to také elektronicky?

Od roku 2021 je možné ověřené překlady pořídit také v digitální formě. Vše tedy vyřídíte na dálku elektronicky.

Kolik stojí soudní ověření?

Ceny překladů najdete v našem CENÍKU.
Za ověření soudním tlumočníkem se u běžných jazyků účtuje 150 Kč navíc za každou normostranu.

Orange Tree


Rádi vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci

Napište nám.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Je možné nahrát následující formáty: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .jpg, .tif, .zip. Maximální velikost souborů je 100 MB.

Na naše soudní překlady se můžete spolehnout. Kontaktuje některou z našich tří poboček.

Katarína Čamborová

PRAHA – Account & Office Manager
phone 224 815 856, 734 447 000
mail office@orangetree.cz

Anna Augustová

BRNO – Office Manager
phone 542 214 351, 604 279 594
mail brno@orangetree.cz

Eliska_Svejkovska

Eliška Svejkovská

PLZEŇ – Office Manager
phone 377 226 660, 732 189 777
mail plzen@orangetree.cz