Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Právní překlady

U běžných překladů se dají některé nedostatky poměrně lehce zamaskovat. U právních a jiných odborných překladů to však neplatí. Překladatel, který postrádá zkušenosti s odbornými texty, si totiž nevystačí s případnou brilantní znalostí jazyků. K překladu právního textu je totiž naprosto nutná znalost oboru. Do kvality překladu se promítne nejen právní vzdělání, ale zejména zkušenosti s právními dokumenty a právním myšlením.

Proč si nechat udělat překlad u nás?

  • V Orange Tree máme tým odborníků nejen na cizí jazyky, ale i na právo, ekonomiku a další odborné oblasti.
  • Právo je náš hlavní obor a dobře víme, že u tohoto typu překladů je velmi důležitá terminologická přesnost a dobrá orientace v právním prostředí.
  • Dbáme na to, aby všichni naši překladatelé měli buď vystudovaná práva nebo absolvovali kurz právního překladu “juridicum” na pražské či brněnské právnické fakultě.
  • Překládáme ze všech jazyků a všechny druhy právních dokumentů.

V REFERENCÍCH si ověřte, jak jsou spokojeni naši zákazníci. Mezi naše klienty patří celá řada velkých i menších advokátních kanceláří, Kancelář Veřejného ochránce práv, právnické fakulty Karlovy a Masarykovy univerzity a další významné subjekty.

Co patří do právních překladů?

Právní překlad zahrnuje překlady veškerých dokumentů z oblasti práva, jako jsou smlouvy, obchodní podmínky, úřední formuláře, zákony, jiné právní předpisy, směrnice, vyhlášky, normy, zakladatelské listiny a jiné korporátní dokumenty, žaloby, rozsudky a další procesní dokumenty, daňová přiznání, výpisy z rejstříku trestů a obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, listy vlastnictví a další.

Orange Tree

 


Rádi vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci

Napište nám.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Je možné nahrát následující formáty: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .jpg, .tif, .zip. Maximální velikost souborů je 100 MB.

Nebo kontaktujte některou z našich tří poboček

Katarína Čamborová

PRAHA – Account & Office Manager
phone 224 815 856, 734 447 000
mail office@orangetree.cz

Anna Augustová

BRNO – Office Manager
phone 542 214 351, 604 279 594
mail brno@orangetree.cz

Eliska_Svejkovska

Eliška Svejkovská

PLZEŇ – Office Manager
phone 377 226 660, 732 189 777
mail plzen@orangetree.cz