Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Právní překlady

U běžných překladů se dají některé nedostatky poměrně lehce zamaskovat. U právních a jiných odborných překladů to však neplatí. Překladatel, který postrádá zkušenosti s odbornými texty, si totiž nevystačí s případnou brilantní znalostí jazyků. K překladu právního textu je totiž naprosto nutná znalost oboru. Do kvality překladu se promítne nejen právní vzdělání, ale zejména zkušenosti s právními dokumenty a právním myšlením.

Proč si nechat udělat překlad u nás?

  • V Orange Tree máme tým odborníků nejen na cizí jazyky, ale i na právo, ekonomiku a další odborné oblasti.
  • Právo je náš hlavní obor a dobře víme, že u tohoto typu překladů je velmi důležitá terminologická přesnost a dobrá orientace v právním prostředí.
  • Dbáme na to, aby všichni naši překladatelé měli buď vystudovaná práva nebo absolvovali kurz právního překladu “Iuridicum” na pražské či brněnské Právnické fakultě.
  • Překládáme všechny jazyky a všechny druhy právních dokumentů.

V REFERENCÍCH si ověřte, jak byli spokojeni naši zákazníci. Mezi naše klienty patří celá řada velkých i menších advokátních kanceláří, Kancelář Veřejného ochránce práv, Právnické fakulty Karlovy a Masarykovy univerzity a další významné subjekty.

Co patří do právních překladů?

Právní překlad je překlad veškerých dokumentů z oblasti práva, jako jsou smlouvy, obchodní podmínky, úřední formuláře, zákony, jiné právní předpisy, směrnice, vyhlášky, normy, překlady zakladatelských listin a jiných korporátních dokumentů, žaloby, rozsudky a jiné procesní dokumenty, daňová přiznání, výpisy z rejstříku trestů a obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, listy vlastnictví, a další.

Orange Tree

Na kolik vás vyjde právní překlad?

Neúčtujeme žádné příplatky za odbornost. Všechny ceny najdete v CENÍKU služeb.


Rádi Vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci

Napište nám.
Preferovaná pobočka: PrahaBrnoPlzeň

Je možné nahrát následující formáty: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .zip.
Maximální velikost souboru je 100MB.captcha   Prosím, opište kód z obrázku

Nebo kontaktujte některou z našich tří poboček

Katarína Čamborová

PRAHA – Account & Office Manager
phone 224 815 856, 734 447 000
mail office@orangetree.cz

Anna Augustová

BRNO – Office Manager
phone 542 214 351, 604 279 594
mail brno@orangetree.cz

Eliška Svejkovská

PLZEŇ – Office Manager
phone 377 226 660, 732 189 777
mail plzen@orangetree.cz