Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Překlady pro Ukrajinu

Nezbytné úřední dokumenty, které překládáme z ukrajinštiny do češtiny zdarma:

  • Rodný list
  • Oddací list
  • Úmrtní list
  • Výpis z rejstříků trestů
  • Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby

Ostatní dokumenty jako například diplomyočkovací průkazy překládáme do češtiny se slevou za 350 korun/NS.

Překlady z ukrajinštiny do angličtiny nabízíme za 400 korun/NS.

Neváhejte nás kontaktovat, nebo se za námi zastavte na jedné z našich poboček.

office@orangetree.cz

tel. ČJ: 734 447 000

tel. UKR: 604 241 806

 

Předem upozorňujeme na delší termíny vyhotovení vzhledem k velkému objemu zakázek z ukrajinštiny.