Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Týmová práce přináší ovoce

Vybíráme pro vás to nejlepší z různých profesí…
V Praze, Brně i Plzni.

Vedoucí jazykových sekcí

Mgr. Barbora Vodičková

Vedoucí sekce anglických překladů, Managing Partner
phone 731 927 938, 542 214 351
mail barbora.vodickova@orangetree.cz

Barbora vystudovala anglistiku a amerikanistiku na MU v Brně (2010) a obor překladatelství a tlumočnictví na UK v Praze (2015). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně. V roce 2019 byla zapsána Krajským soudem v Brně na seznam soudních znalců a tlumočníků. Do Orange Tree nastoupila již během studií v roce 2012 a postupně se vypracovala na pozici seniorní překladatelky. Od roku 2018 vede anglickou sekci společnosti. Kromě angličtiny překládá také z němčiny a simultánně tlumočí. Ve společnosti má na starosti zejména strategické řízení a mentoring, zajímá se rovněž o využití moderních překladatelských nástrojů v praxi.


Mgr. Alžběta Soperová

Vedoucí sekce francouzských překladů, spolumajitelka a jednatelka
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka pro Soudní dvůr EU.


Mgr. Eva Lukešová

Vedoucí sekce německých překladů
phone 730674276, 377 226 660
mail eva.lukesova@orangetree.cz

Eva je absolventkou Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor anglický a německý jazyk (2003). Po studiu strávila rok jako au-pair v Londýně, kde získala při dalším studiu certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English) a certifikát z obchodní angličtiny (English for Business/Commerce). Později pracovala v soukromé obchodní společnosti jako překladatelka, tlumočnice angličtiny a němčiny a asistentka jednatele. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk (2016). V Orange Tree působí Eva na pozici seniorní překladatelky němčiny a angličtiny a řídí německou jazykovou sekci.


Mgr. Tereza Čapková

Vedoucí sekce ruských a italských překladů
phone 605 061 741, 224 815 890
mail tereza.capkova@orangetree.cz

Tereza vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor bezpečnostní studia (2015) a obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na ruský jazyk (2017) a kurz právnické a ekonomické angličtiny (2015). Během studia získala certifikáty CAE (Cambridge English: Advanced), TORFL (The Test of Russian as a Foreign Language) a CIES (Certificate of International and European Studies). V Orange Tree vede Tereza sekci ruských a italských překladů. Překládá z a do angličtiny, ruštiny a italštiny.

Back Office

Mgr. Kateřina Michálková

Back Office Manager, Senior Translator
phone 739 630 460, 224 815 856
mail katerina.michalkova@orangetree.cz

Kateřina je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala magisterský obor mezinárodní vztahy (2015, fakulta sociálních věd) a dvouoborové studium turkologie – tlumočnictví: čeština-angličtina (2019, filozofická fakulta). Během studia absolvovala jednosemestrální výměnné pobyty na Marmarské univerzitě v Istanbulu a na univerzitě Bilkent v Ankaře. V roce 2018 absolvovala čtyřměsíční stáž v překladatelském oddělení Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem. V Orange Tree pracuje Kateřina na pozici seniorní překladatelky a zaměřuje se na překlad z a do angličtiny. Překládá také z němčiny a turečtiny. Kateřina má rovněž na starosti řízení některých projektů v anglickém jazyce a jako vedoucí překladatelské části společnosti také koordinaci projektových manažerů.


Seniorní překladatelé

Mgr. Linda Luhanová

Senior Translator
mail linda.luhanova@orangetree.cz
Linda absolvovala dvojjazyčné česko-španělské studium na Instituto Bilingüe v Praze (1998) a je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (2005). Dva roky studovala na 2. lékařské fakultě UK. V roce 2001 získala certifikát CPE (Cambridge English: Proficiency). Po ukončení vysokoškolského studia pracovala tři roky jako notářský koncipient. Dlouhodobě se věnuje překladům zejména právních, účetních a lékařských textů do angličtiny. Do češtiny překládá i ze španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny. Díky bohatým jazykovým schopnostem zajišťuje v Orange Tree kromě překladů také revize textů z jiných jazyků.

Viktor Dvořák

Senior Translator
mail viktor.dvorak@orangetree.cz
Viktor vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU v Brně (2013) a později absolvoval kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě MU (2017). Ve své praxi v Orange Tree se věnuje především překladu smluvních, procesních, prezentačních a institucionálních dokumentů z češtiny do angličtiny. Do češtiny kromě právních textů překládá zejména texty publicistického a naučného charakteru. Kromě klasického překladu se také věnuje titulkování.


Orange Tree – Veronika Cenková

Mgr. Veronika Cenková

Senior Translator, Senior Project Manager
mail veronika.cenkova@orangetree.cz
Veronika vystudovala obory odborná ruština pro hospodářskou praxi (2013) a angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (2015) na UP v Olomouci. Během studia absolvovala pobyty v Moskvě a Vídni a pracovní stáž v Londýně. Na Právnické fakultě MU pak navštěvovala kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky. Od roku 2013 pracovala jako překladatelka na volné noze. V Orange Tree překládá mezi češtinou, angličtinou a ruštinou.

Mgr. Eva Horky

Project Manager, Senior Translator
mail eva.horky@orangetree.cz
Eva je absolventkou dvouoborového bakalářského studia francouzština pro mezikulturní komunikaci a turkologie na Univerzitě Karlově (2015) a následně magisterského oboru překlad, redakce a mezijazyková komunikace (angličtina, francouzština, čeština) na pařížském institutu INALCO (2017). V rámci studia absolvovala čtyřměsíční překladatelskou stáž na Velvyslanectví České republiky v Paříži. Dva roky studovala na Právnické fakultě UK. V Orange Tree pracuje jako projektová manažerka a překladatelka pro francouzský a anglický jazyk.


Orange Tree PLZEŇ - Marina Wagnerová

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Senior Translator
mail marina.wagnerova@orangetree.cz
Marina absolvovala magisterské studium českého a německého jazyka na ZČU v Plzni a doktorské studium germanistiky na UP v Olomouci, během něhož strávila jeden rok na studijní stáži na univerzitě v Řezně. Ve své doktorské práci se věnovala syntakticko-sémantické charakteristice německého trestního zákoníku. Jazykovým specifikům německy psaných právních textů se pak dále věnovala jak během svého dvacetiletého pedagogického působení ve vysokém školství (FF ZČU v Plzni, hostovské přednášky na univerzitách na Slovensku a v Bavorsku), tak ve své publikační činnosti. V Orange Tree Marina překládá texty z a do německého jazyka, v menším rozsahu z a do slovenštiny.

Klára Kučerová

Senior Translator
mail klara.kucerova@orangetree.cz
Klára je absolventkou bakalářského oboru cizí jazyky v komerční praxi na ZČU v Plzni (2014). Nyní je v posledním roce navazujícího magisterského dvouooborového studia překladatelství: čeština – angličtina a tlumočnictví: čeština – němčina. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk. Během studia absolvovala Klára jeden semestr na Vysoké škole Zittau (Hochschule Zittau), letní školu překladu a tlumočení v Germersheimu a také praxi na recepci a v účetním oddělení nemocnice ve Wörthu. V Orange Tree se věnuje překladům z a do němčiny a překládá také z angličtiny.


Mgr. Jana Tomečková

Senior Translator
mail jana.tomeckova@orangetree.cz
Jana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia angličtina pro mezikulturní komunikaci a francouzština pro mezikulturní komunikaci na UK v Praze (2013) a následně magisterského studia překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na tyto dva jazyky (2018). V rámci studia absolvovala dvousemestrální pobyt na Université Paul Valéry v Montpellier. V Orange Tree překládá a tlumočí z a do angličtiny a francouzštiny.

Mgr. Jakub Čumíček

Senior Translator
mail jakub.cumicek@orangetree.cz
Jakub vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a navazující magisterský obor překladatelství anglického jazyka na téže fakultě (2019). V Orange Tree nejprve absolvoval studentskou stáž a nyní zde působí na pozici seniorního překladatele z a do anglického jazyka.


Juniorní překladatelé

Orange Tree BRNO - Jana Ježková

Mgr. Jana Ježková

Project Manager, Junior Translator
mail jana.jezkova@orangetree.cz
Jana je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně, kde nejprve získala bakalářský titul v oboru anglického a francouzského jazyka a literatury (2016) a poté titul magistry v oboru překladatelství francouzského jazyka a literatury a mezikulturní komunikace (2019). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně (2020). Během studií se zúčastnila letního jazykového kurzu v Budapešti a absolvovala půlroční studijní pobyt v Bruselu v rámci programu Erasmus+ a čtvrtletní překladatelskou stáž v Evropském parlamentu v Lucemburku. V Orange Tree pracuje na pozici překladatelky anglického a francouzského jazyka a projektové manažerky.

Orange Tree BRNO - Anna Benešová

Mgr. Anna Benešová

Project Manager, Junior Translator
mail anna.benesova@orangetree.cz
Anna je absolventkou oboru cizí jazyky v komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština na Filozofické fakultě ZČU v Plzni (2015) a následně magisterského studia v oboru překladatelství francouzského jazyka na Filozofické fakultě MU v Brně (2018). V současné době na téže fakultě studuje magisterský obor překladatelství anglického jazyka. V rámci studií se zúčastnila pobytů na Université d’Artois v Arrasu a Université Rennes 2 v Rennes. Dále absolvovala pracovní stáž v Českém centru Paříž a překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Lucemburku. V Orange Tree působí Anna na pozici projektové manažerky a také překladatelky německého a anglického jazyka.


Mgr. David Krejčí

Project Manager, Junior Translator
mail david.krejci@orangetree.cz
David vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a navazující magisterský obor překladatelství anglického jazyka na téže fakultě (2020). Také studoval dva semestry na Právnické fakultě MU obor mezinárodněprávní obchodní studia. V Orange Tree původně absolvoval studentskou stáž a nyní zde působí na pozici projektového manažera a juniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Mgr. Agáta Buganská

Project Manager, Junior Translator
mail agata.buganska@orangetree.cz
Agáta vystudovala magisterský obor překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2019) a absolvovala doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně (2020). Během studia se zúčastnila studijního pobytu na Univerzitě v Lublani v rámci programu Erasmus+ a absolvovala půlroční překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. V Orange Tree působí jako projektová manažerka a překladatelka z a do angličtiny.


Ing. Viktorie Renžina

Project Manager, Junior Translator
mail viktorie.renzina@orangetree.cz
Viktorie vystudovala magisterský obor podnikání a právo na VŠE v Praze (2019). Je držitelkou certifikátu FCE (First Certificate in English) a BEC Higher (Business English Cambridge). V Orange Tree se jako rodilá mluvčí zaměřuje na překlady z a do ruštiny a dalších jazyků, které používají azbuku. Překládá rovněž z angličtiny a španělštiny, učí se čínsky. Jako manažerka projektů má Viktorie na starosti jazyky zemí jižní a východní Evropy a spravuje také evidenční systém zakázek.

Mgr. Lucia Tupá

Junior Translator
mail lucia.tupa@orangetree.cz
Lucia vystudovala dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a mezinárodních vztahů na MU v Brně (2016) a dvouoborové bakalářské studium žurnalistiky a sociologie (2017) na téže univerzitě. Je rovněž absolventkou magisterského oboru překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě MU v Brně (2019). V Orange Tree pracuje Lucia na pozici překladatelky pro anglický jazyk a slovenštinu.


Mgr. Vendula Mináriková

Junior Translator
mail vendula.minarikova@orangetree.cz
Vendula je absolventkou dvouoborového bakalářského studia angličtina a španělština pro mezikulturní komunikaci a na UK (2016) a následně magisterského oboru překladatelství: angličtina – čeština a tlumočnictví: španělština – čeština. Během studia na střední škole absolvovala tříměsíční odbornou praxi v Malgrat de Mar (Španělsko) a poté během studia na vysoké škole jednosemestrální pobyt na univerzitě Pontificia Comillas v Madridu. V Orange Tree pracuje jako juniorní překladatelka z a do anglického a španělského jazyka.

Michael Fuček

Junior Translator
mail michael.fucek@orangetree.cz
Michael vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně (2018), kde v současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V Orange Tree absolvoval studentskou stáž a nyní překládá z a do anglického jazyka.


Ivana Nováková

Junior Translator
mail ivana.novakova@orangetree.cz
Ivana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia anglický jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně (2018). Nyní je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia překladatelství na téže fakultě. V Orange Tree nejdříve působila jako stážistka, nyní zastává pozici juniorní překladatelky z a do anglického jazyka a z ruského jazyka do češtiny.

Eliska_Svejkovska

Eliška Svejkovská

Junior Translator, Office Manager
mail plzen@orangetree.cz
Eliška vystudovala Všeobecné gymnázium v Mariánských Lázních. Několik let se profesně pohybovala v právní sféře s orientací na vymáhání pohledávek. Nejprve pracovala na exekutorském úřadě v Chebu jako referentka dražebního oddělení, následně pak na exekutorském úřadě v Plzni jako právní asistentka. V Orange Tree pracuje jako Office Manager plzeňské pobočky a juniorní překladatelka. Hovoří anglicky a rozumí německy.