Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Týmová práce přináší ovoce

Vybíráme pro vás to nejlepší z různých profesí…
V Praze, Brně i Plzni.

Kontakt s klienty

Lucie Fajkusová

Front Office Manager, Key Accounts
phone 739 630 461, 224 815 856
mail lucie.fajkusova@orangetree.cz

Lucie vystudovala Fakultu humanitních studií UK, obor studium humanitní vzdělanosti (2015). V současnosti dokončuje na stejné fakultě magisterské studium obecné antropologie. V roce 2017 absolvovala studijní pobyt na Universidad Complutense de Madrid. V Orange Tree zajišťuje Lucie jednání s klíčovými klienty, organizaci práce kanceláří a vztahy s klienty. Podílí se také na organizaci provozu pražské kanceláře. Hovoří anglicky a španělsky.


Katarína Čamborová

Office & Account Manager, apostily – kancelář Praha
phone 734 447 000, 224 815 856
mail office@orangetree.cz

Katarína studovala na VOŠ v Praze obor služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Po studiu se odstěhovala do Anglie, kde byla provozní kavárny. V Orange Tree řídí Katarína provoz pražské kanceláře, tedy jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikaci s projektovými manažery, předávání hotových projektů a jejich závěrečné vyúčtování. Zajišťuje také apostilaci. Hovoří anglicky a maďarsky.

Anna Augustová

Office Manager – kancelář Brno
phone 734 440 288, 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Anna vystudovala obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Při studiu absolvovala krátký studijní pobyt v Anglii a v roce 2010 získala Certifikát LCCI (English for Business). V brněnské pobočce Orange Tree zajišťuje příjem objednávek, komunikaci s klienty a administrativu. Hovoří anglicky.

Eliska_Svejkovska

Eliška Svejkovská

Office Manager – kancelář Plzeň, Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail plzen@orangetree.cz

Eliška vystudovala všeobecné gymnázium v Mariánských Lázních. Několik let se profesně pohybovala v právní sféře s orientací na vymáhání pohledávek. Nejprve pracovala na exekutorském úřadě v Chebu jako referentka dražebního oddělení, následně pak na exekutorském úřadě v Plzni jako právní asistentka. V Orange Tree pracuje jako Office Manager plzeňské pobočky a juniorní překladatelka. Hovoří anglicky a rozumí německy.