Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Vyšla anglická právní monografie s naším překladem

Zakládající partner Orange Tree Martin Štulík v průběhu minulého roku pracoval mimo jiné na anglickém textu právní monografie s názvem Judicial Law-Making and Judicial Interpretation in Central European Countries: How Can Courts Strengthen or Weaken the Unity of Law? připravené kolektivem autorů pod vedením doc. JUDr. Pavla Ondřejka , Ph.D.

Kniha letos vyšla v nakladatelství Wolters Kluver, my gratulujeme autorům a podepsaný výtisk s hrdostí vystavujeme do naší překladatelské poličky.