Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Veronika Cenková opět oceněna za nejlepší překlad a jmenována soudní překladatelkou

Také letos vedoucí naší sekce anglických překladů jako jediná získala „medailové“ umístění v překladatelské soutěži společně vyhlašované Českou asociací ukrajinistů, Obcí překladatelů, Ústavem východoevropských studií FF UK а Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice. Slavnostního vyhlášení, které se z důvodu protiepidemických opatření opět konalo virtuálně, se účastnili jak zástupkyně ČAU, tak jeho excelence Jevhen Perebyjnis s chotí. V kategorii próza 5. ročníku soutěže Veronika uspěla s překladem úryvku z románu Jevhenije Kuzněcovové Спитайте Мієчку.

Krátce nato také úspěšně dokončila licenční řízení u ministerstva spravedlnosti a po složení slibu do rukou ministra byla jmenována soudní překladatelkou pro své hlavní pracovní jazyky – angličtinu, ruštinu a ukrajinštinu. Rozšířila tak řady soudních překladatelek, které jsou již stálou součástí našeho týmu, a škálu služeb, které nabízíme našim klientům (například o ověřené překlady ruštiny a ukrajinštiny v elektronické podobě).

K oběma profesním úspěchům Veronice blahopřejeme!