Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Překládáme pro Evropskou centrální banku

Kancelář Orange Tree se nově stala dodavatelem překladů z angličtiny do češtiny pro Evropskou centrální banku. Po Evropském soudním dvoru, Evropské investiční bance a Evropské komisi se tak ECB stává další institucí, která využívá našich služeb. Této spolupráce si velmi ceníme a těšíme se na nové výzvy, které nám přinese.