Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Soudní překlady elektronicky

 

Slyšeli jste o možnosti elektronického soudního překladu a zajímá vás, jak to celé funguje? Přečtěte si naše odpovědi na nejčastější otázky níže. Nebo se nám ozvěte, se vším vám rádi poradíme.

 

Je soudní překlad v elektronické podobě rovnocenný klasickému svázanému překladu s kulatým razítkem soudního překladatele? 

Od 1. 1. 2021, kdy vstoupil v platnost zákon č. 324/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, jsou soudní překladatelé nově oprávněni vyhotovovat po dohodě se zadavatelem překlady i v elektronické podobě. Jsou-li při vyhotovení splněny veškeré formální náležitosti stanovené zákonem, je takový překlad skutečně rovnocenný klasickému svázanému překladu s tzv. kulatým razítkem.  

  

Můžu si u Orange Tree objednat soudní překlad v elektronické podobě v jakémkoli jazyce?  

V současné době poskytujeme tuto službu zatím pouze pro překlady z českého do anglického jazyka a naopak. Do budoucna nicméně plánujeme rozšíření služby i na další jazyky – vše závisí na tom, jak rychle se novince přizpůsobí i naši dodavatelé z řad soudních překladatelů.  

  

V jakém formátu překlad obdržím? Potřebuji k jeho otevření nějaký speciální software?  

Formát překladu je jasně stanoven zákonem, jedná se o soubor ve formátu PDF/A, který je možné otevřít v jakémkoli standardním prohlížeči PDF.  

  

Bude součástí souboru i originál a doložka soudního překladatele, jak jsem zvyklý?  

Ano, soudní překlad v elektronické podobě sestává ze stejných částí jako tištěný soudní překlad, tj. z originálu, překladu a doložky soudního překladatele opatřené elektronickým podpisem.  

  

Je součástí elektronického překladu i kulaté razítko soudního překladatele?  

Nikoli, překlad je namísto kulatého razítka opatřen tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem soudního překladatele, který musí být vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem pro vytváření podpisů (USB token nebo čipová karta) a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.   

  

Má soudní překlad v elektronické podobě nějak omezenou platnost?  

Ano, platnost soudních překladů v elektronické podobě se odvíjí od platnosti elektronického podpisu překladatele, resp. připojeného časového razítka. Standardní (a maximální možná) platnost dokumentu opatřeného elektronickým podpisem tak v současné době činí pět letPo uplynutí této doby však není problém nechat si elektronický překlad zase obnovit. Zároveň máte možnost nechat si po dobu jeho platnosti elektronický překlad na pobočce České pošty kdykoli konvertovat do listinné podoby, popř. Vám jej rádi vyhotovíme kromě elektronické verze klasické tištěné podobě, jež platnost není nijak časově omezena.  

  

Jakým způsobem překlad obdržím? Potřebuji datovou schránku?  

Datovou schránku nepotřebujete, překlad je možné zaslat klasicky e-mailem či přes online úschovnu, nahrát na cloud, nebo uložit na datový nosič.  

  

Je možné nechat si překlad konvertovat do listinné podoby?  

Překlad je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, je tedy možné si jej nechat po dobu platnosti (tj. po dobu pěti let) na pobočce České pošty za poplatek konvertovat do listinné podoby, a to i opakovaně  

 

Je možné soudní překlad v elektronické podobě nechat opatřit apostilou, jako je tomu klasického soudního překladu?  

Ne, apostilou je v České republice zatím možné opatřit pouze tištěné dokumenty. Pokud tedy víte, že cílový úřad vyžaduje ověření soudního překladu Ministerstvem spravedlnosti České republiky, nechte si vyhotovit tradiční soudní překlad v listinné podobě, který vám v případě potřeby rovnou necháme opatřit apostilou.  

  

Bude daný úřad či cílový stát akceptovat soudní překlad v elektronické podobě?  

To vždy záleží na daném úřadě a státě. Pokud víte, že překlad budete odevzdávat pouze v elektronické podobě (např. velmi časté u vízového řízení apod.), je elektronický překlad jasná volba. V ostatních případech důrazně doporučujeme zjistit si situaci přímo u daného úřadu či v cílovém státě. Pokud by se ukázalo, že z nějakého důvodu potřebujete i tištěný překlad, není problém jej vyhotovit i zpětně, popř. si nechat elektronický překlad konvertovat do listinné podoby.   

  

Jaké náležitosti musí v tomto případě splňovat originál? Vadí, pokud je již sám o sobě opatřen elektronickým podpisem?  

Originál dokumentu musí splňovat prakticky téže náležitosti jako je tomu v případě tradičních soudních překladů a může být v libovolném formátu umožňujícím spojení a konverzi do PDF. V ideálním případě by však neměl být sám o sobě již opatřen elektronickým podpisem, protože při jeho spojení s překladem a doložkou by došlo ke zneplatnění původního podpisu.  

 

Znamená to tedy, že pokud je originál opatřen elektronickým podpisem, není žádná možnost, jak z něj vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě?  

Originál opatřený elektronickým podpisem je možné vložit do souboru PDF/A jako přílohu – v takovém případě ke zneplatnění původního podpisu nedojde, Ministerstvo spravedlnosti však zatím nevydalo jasné stanovisko, zda je takový způsob připojení originálu k soudnímu překladu postačující. Pokud tento postup Ministerstvo spravedlnosti posvětí, bude do budoucna možné vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě prakticky z jakéhokoli originálu zkonvertovaného do elektronické podoby, a to dokonce i včetně občanské dokumentace (rodné, oddací a úmrtní listy), notářských zápisů, výpisů z veřejných rejstříků apod.  

 

A co když se originál skládá z více jazyků, popř. je nutné vyhotovit ověřený překlad např. ze slovenštiny do angličtiny přes češtinu? 

I v tomto případě platí, že překlad může být opatřen maximálně jedním elektronickým podpisem, a proto je ověřený překlad z více jazyků možné vyhotovit pouze v případě, že daný soudní překladatel disponuje oprávněním ke všem dílčím jazykům. Ověřené elektronické překlady mezi dvěma cizími jazyky přes češtinu možné nejsou.