Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Evropská investiční banka s českými překlady od Orange Tree

Další významnou evropskou institucí, pro kterou vedle Evropské komise dodáváme překlady, je také Evropská investiční banka 

Od srpna 2019 patříme mezi jediné dva externí dodavatele překladů v kombinaci angličtina – čeština pro EIB, která jinak disponuje interním týmem překladatelů. 

Pro Evropskou investiční banku, která je úvěrovou institucí EU a jedním z největších poskytovatelů financování v oblasti zmírňování změn klimatu, překládáme žurnalisticko-ekonomické texty, jako například výroční zprávy, tiskové zprávy, texty na webové stránky či nejrůznější pracovní dokumenty. V květnu zveřejnila EIB svou výroční zprávu za rok 2019, jejíž česká verze pochází právě “z dílny” Orange Tree.

Smlouvě s Orange Tree předcházela dvouletá spolupráce EIB s Martinem Štulíkem, zakladatelem a spolumajitelem Orange Tree. Díky rozšíření spolupráce na celou kancelář nyní můžeme zajistit jak vysokou kvalitu, tak i flexibilitu ve zpracování překladů. 

Zdroj fotografie: EIB