Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Vyšla další publikace prof. Berana s naším překladem

Po téměř roční práci na anglické verzi vyšel opus magnum profesora Berana z pražských práv s titulem The Concept of Juristic Person. Je to již druhé dílo, na jehož překladu jsme měli tu čest s profesorem Beranem spolupracovat.

V této monografii věnované pojmu právnické osoby využil prof. Beran své zkušenosti a poznatky shromážděné za mnoho let práce na pražské Právnické fakultě i během pobytů na zahraničních univerzitách. Celou knihu sepsal v češtině a pověřil nás nesnadným úkolem převést tento teoretický text do prostředí anglicky hovořících právníků a vědců. Dílo se nakonec zdařilo i s využitím kapitol dříve přeložených dr. M. Chromou a především díky neobvykle plodné a vstřícné spolupráci se samotným autorem.

Děkujeme!