Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Překládáme pro Evropskou komisi

Od 1. července 2020 se na následující 4 roky stáváme oficiálním dodavatelem překladů z češtiny a ze slovenštiny do angličtiny pro Evropskou komisi.

Tuto významnou zakázku jsme získali díky velkému nasazení našich interních překladatelů, kteří své schopnosti prověřili v náročném, téměř rok trvajícím výběrovém řízení.

V kombinaci z češtiny do angličtiny jsme výběrové řízení vyhráli (testy prošli dva účastníci) a pro kombinaci slovenština-angličtina jsme se pak stali dokonce jedinými účastníky, kteří prokázali takovou kvalitu překladu, jakou Evropská komise vyžaduje od svých dodavatelů.


Získali jsme tak smlouvu na zpracování překladů z češtiny a ze slovenštiny do angličtiny na dobu 4 let.


V jazykové kombinaci z angličtiny do češtiny jsme se ve finálním výběru probojovali na druhou pozici.

Velmi si vážíme nejen získané zakázky, ale také cenné zkušenosti z výběrového řízení, kde jsme prokázali své kvality v konkurenci účastníků z celé Evropy pro 40 jazykových kombinací.