Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Jak neutopit peníze v překladech? II. část: Komunikace, komunikace a zase komunikace

Proč je potřeba být v kontaktu se svým překladatelem? Dá se díky tomu dokonce ušetřit? Možná víc, než byste si mohli myslet…

V předchozím článku o tom, jak ušetřit na překladech, jsme se dotkli tématu kvality. Tentokrát se podíváme na zoubek komunikaci.

Proč se vyplatí komunikovat s překladatelem?

Každý text má svůj účel a svého příjemce. Na těchto dvou aspektech závisí, jak celý text vypadá – jakou má strukturu, tón i slovní zásobu.

To platí jak o původních textech, tak i o překladech. Někdy ovšem originál a překlad nemají sloužit stejnému účelu. Velmi často je překlad adresován jinému publiku než originál. Úkolem překladatele je zpracovat takový  text, který bude sloužit zamýšlenému účelu a publiku. A to jde jen tehdy, má-li k dispozici relevantní informace.

Příklad:

Chcete si nechat přeložit reklamu z oblasti realit. Účelem originálu je přesvědčit cílovou skupinu lidí, aby si koupili inzerovanou nemovitost. Pokud má překlad v cizí zemi fungovat také jako reklama, může vám překladatel sdělit, že je potřeba některé aspekty textu upravit, aby na reklamu „slyšelo“ publikum v cílové zemi (tj. překlad „lokalizovat“). Bez těchto úprav by překlad neplnil svou funkci.

Pokud ale naopak stejný text potřebujete použít jako důkazní materiál v soudním řízení, může jakákoli změna originálu znamenat závažný problém.

Anebo překlad textu zadáváte, abyste o něčem informovali své zahraniční klienty – takový účel může mít také svá specifika, která je potřeba při překladu zohlednit. A dalo by se pokračovat dál.

To je všechno pěkné, ale jak vám to pomůže ušetřit?

Když zadáváte překlad, víte, k čemu má sloužit. A kdo jej bude číst. Pokud překlad tyto aspekty nezohlední, buďto vás bude stát hodně námahy opravit něco, co se dalo udělat dobře hned napoprvé, nebo použijete text, který nesplní svůj účel. A to je ještě horší plýtvání vašimi prostředky. Zejména v případě, kdy se tomu dá velice snadno předejít.

Co tedy překladatel potřebuje vědět?

Tady je stručný seznam otázek, které je dobré s překladatelem probrat (neváhejte mu ale sdělit cokoli dalšího, co má pro vás význam):

  • Proč je pro vás text důležitý?
  • Komu je text určen?
  • Kde/v jaké formě bude text dostupný svým příjemcům?
  • Máte nějaké konkrétní požadavky, jak některé části textu přeložit? (např. pokud text souvisí s dalšími materiály, může být důležité dodržet konzistentní terminologii)

Doufáme, že vám tento článek usnadní komunikaci s vaším překladatelem. Příště nás čeká poslední část série o tom, jak při zadávání překladů ušetřit – povíme si něco o organizaci času.