Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Masarykova univerzita ocenila náš přínos ke vzdělávání mladých překladatelů

Za spolupráci s Filozofickou fakultou při výuce mladých překladatelů jsme od vedení Masarykovy univerzity získali pamětní medaili, kterou 13. června při Zahradní slavnosti převzali za Orange Tree Jan Adámek s Bárou Vodičkovou.

Ocenění udělila Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí svým významným partnerům, kteří se podílí na jejím rozvoji v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Orange tree dlouhodobě spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky. Pro studenty pořádáme semináře o právním překladu v praxi, kde představujeme všechny aspekty práce překladatele. Rychlý vhled do praxe jsme studentům nabídli také v rámci Dne otevřených dveří. Měli možnost podívat se „pod ruce“ různým členům našeho týmu a vyzkoušet si jejich práci. Studenti, kteří mají zájem o intenzivnější praxi, u nás mohou požádat o stáž. Pod dohledem našich mentorů – seniorních překladatelů rozvíjí své překladatelské dovednosti a vyzkouší si různé druhy překladů, práci v překladatelských softwarech a další související činnosti. Již několik stážistů se dokonce připojilo do našeho týmu jako juniorní překladatelé.