Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Máme nový kontrakt s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Po čtyřech letech úspěšné spolupráce přišel čas znovu prokázat kvalitu našich překladů ve srovnání s konkurencí. Podařilo se, ve výběrovém řízení byla naše nabídka (a také náročný zkušební překlad) vyhodnocena jako nejlepší a získali jsme tak zakázku pro KVOP na další čtyřleté období. Vážíme si toho a máme radost!