Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Seminář a diskusní panel v Olomouci.

V listopadu a prosinci se překladatelé z Orange Tree opět setkali se studenty, tentokrát na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci. 

Skupina budoucích překladatelů a tlumočníků, kterou na fakultě vede náš dlouhodobý spolupracovník, právník a soudní tlumočník Ondřej Klabal, uvítala možnost ověřit si u zkušených překladatelů, jak obor funguje v praxi, co je nutné k budoucímu uplatnění a jak postupovat na začátku i v pozdějších fázích kariéry.

První seminář vedl spolumajitel a vedoucí sekce anglických překladů v Orange Tree Martin Štulík. Probral se studenty důležité předpoklady pro úspěšného překladatele a prošel s nimi několik praktických cvičení zaměřených na porozumění textu, strukturu složitých vět v právním překladu a také pečlivost při hledání chyb.

O týden později se pak se studenty sešli – po vzoru jarního panelu na Masarykově univerzitě v Brně – špičkový němčinář-freelancer Volkmar Männel, vedoucí brněnské pobočky Orange Tree Jan Adámek a seniorní překladatel tamtéž Viktor Dvořák. V několika tématických okruzích probrali s účastníky diskuse výhody a nevýhody překladatelství na volné noze, resp. v týmu překladatelů. Zodpověděli celou řadu otázek, ať už ohledně praktické každodenní rutiny nebo odměňování.

Děkujeme Ondřejovi za tuto další příležitost propojit naši praxi s vysokou školou a věříme, že se podaří navázat dlouhodobější spolupráci.