Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Pracujeme na překladu odborných článků pro Právnickou fakultu UK

Na sklonku letošního roku jsme dostali za úkol přeložit do angličtiny odborné právní texty zaměřené na právní jednání a odpovědnost právnických osob pro publikaci v kolektivní monografii a také různé stati určené pro zahraniční odborná periodika. Naši právníci-lingvisté zajistí v rámci projektu nejen překlad, ale také analýzu relevantní terminologie a proofreading všech textů.