Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Lucie Melicharová byla jmenována soudní tlumočnicí.

Po úspěšném složení všech podmínek stanovených zákonem získala Lucie u plzeňského krajského soudu kulaté razítko soudního tlumočníka pro anglický jazyk. Pro Orange Tree to znamená další zvýšení prestiže a kvalifikace jeho týmu a také širší možnosti flexibilního zajištění kvalitních ověřených překladů pro jeho klienty. Lucii moc gratulujeme!