Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Semináře praktického překladu na katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně.

Na přelomu března a dubna uspořádala brněnská pobočka Orange Tree sérii třech seminářů určených studentům magisterského oboru překladatelství anglického Photo 3jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Semináře vedené jedním z partnerů naší firmy, Martinem Štulíkem, byly zaměřeny na praktické stránky překladu, zejména právních textů, a možnosti uplatnění pro nové překladatele a tlumočníky.

photo 1V prvním ze seminářů shrnul lektor společně se studenty, jaké jsou nezbytné předpoklady úspěšného překladatele –
jazykové a překladatelské schopnosti, znalost oboru či jiná specializace. Nesmí ovšem chybět ani praktické dovednosti, tedy ovládání počítače, spolehlivost, pečlivost, flexibilita či rychlost. Studenti si poté procvičili svůj postřeh při hledání chyb v textu, zkusili dát dohromady rozstříhanou pasáž vybranou ze stanoviska generální advokátky Soudního dvora EU a vyzkoušeli si také rozbor složitého právního textu v češtině.

Náplní druhého semináře byla ukázka praktického překladu ve dvou základních právních disciplínách, a to korporátním a smluvním právu. Studenti si společně prošli anglickou verzi výpisu z nizozemského obchodního rejstříku a poté si v několikačlenných skupinách vyzkoušeli týmovou práci při překladu krátké smlouvy do angličtiny.

Photo 4Zajímavým završením trilogie seminářů pak byl diskusní panel na téma „Freelancer nebo zaměstnanec – možnosti uplatnění pro překladatele“. Za hojné účasti studentů i kolegů z oboru, a to nejen angličtinářů, ale také učitelů a studentů jiných jazyků, se o své karierní zkušenosti podělili špičkový překladatel němčiny na
volné noze Volkmar Maennel, vedoucí brněnské pobočky Jan Adámek a také student zdejší školy a nyní seniorní překladatel v brněnské kanceláři Orange Tree, Viktor Dvořák.

Photo 2

 

 

Věříme, že takovýto náhled do praxe má pro studenty a budoucí překladatele velký přínos. Důkazem budiž několik absolventů, kteří již pracují v Orange Tree jako stálí překladatelé a také několik studentů, kteří využívají možností stáže k získání zkušeností pro budoucí praxi. Těšíme se na viděnou příště!