Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Pokračujeme v úzké spolupráci s FF MU.

Na přelomu března a dubna uspořádala brněnská pobočka Orange Tree sérii třech seminářů určených studentům magisterského oboru překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Semináře vedené jedním z partnerů naší firmy, Martinem Štulíkem, byly zaměřeny na praktické stránky překladu, zejména právních textů, a možnosti uplatnění pro nové překladatele a tlumočníky. Více informací v sekci Z oboru.