Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Slávka Doušková magistrou práv.

Miloslava Doušková, která působí v pozici překladatelky anglického jazyka v brněnské kanceláři, úspěšně dokončila první ze svých dvou studijních projektů – právnickou fakultu MU. Zbývá jí tak už jen poslední semestr na brněnské translatologii. Více o Slávce i dalších našich lidech, viz sekce O nás