Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Rozšiřujeme spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

Od 9. 12. pracují v naší brněnské kanceláři na částečný úvazek dva stážisté – studenti překladatelství v magisterském programu na Masarykově univerzitě v Brně. Děje se tak v rámci naší spolupráce s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pro kterou jsme letos uspořádali seminář týkající se některých aspektů překladatelské práce. Ten bude mít příští rok další pokračování.
Nyní budou dva studenti střídavě docházet k nám do kanceláře, aby nám pomohli s každodenním provozem a získali tolik potřebné zkušenosti pro svoji budoucí praxi. Věříme, že se bude jednat o oboustranně prospěšnou spolupráci!

Orange Tree - Linda Luhanová