Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Přijali jsme dva nové kolegy do pražské kanceláře.

Začátkem března k nám v Praze nastoupili dva noví překladatelé, absolvent pražské translatogie Ondřej Hanus a student posledního ročníku stejné fakulty Jan Klofáč. Brzy přidáme jejich krátké medailonky do sekce O nás.