Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Superlegalizace

Jestliže potřebujete použít veřejnou listinu v zahraničí, budete nejspíš potřebovat apostilu nebo superlegalizaci.

Superlegalizace je vyšší stupeň ověření listin ověřující pravosti podpisů a úředních razítek na veřejné listině, kterou potřebujete použít v jiném státě. Toto vyšší ověření se zhotovuje pro státy, které mezi sebou nemají mezinárodní smlouvu o zrušení požadavku ověřování listin. Má stejnou funkci jako apostila, avšak její vyřízení je finančně i administrativně náročnější.

Superlegalizace zahrnuje několik kroků. Nejdříve listinu ověří orgán nadřízený orgánu, který listinu vydal. Dále je nutné ověření ministerstva zahraničních věcí a následně se pak musí nechat znovu ověřit (superlegalizovat) ze strany zastupitelského úřadu (velvyslanectví resp. konzulární úřad)  státu, ve kterém má být ověřená listina použita.

Superlegalizace se, stejně jako apostilace, využívá pro firemní, osobní, akademické a jiné dokumenty.