Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

CAT

CAT je zkratka z anglického výrazu computer-aided translations (počítačem podporovaný překlad). Jedná se o speciální počítačový software, který usnadňuje práci profesionálním překladatelům.

Počítačem podporovaný překlad bychom neměli zaměňovat se strojovým překladem. CAT překladateli pouze usnadňuje práci, ale nedělá ji místo něho. Jedině tak se dá vyhnout nesmyslným a nepřesným překladům, které nabízejí automatické překladače textů. Ani ten nejkvalitnější strojový překlad nenahradí práci dobrého překladatele.

CAT software funguje tak, že text, který chce překladatel překládat, rozdělí na jednotlivé segmenty (po větách, odstavcích) a tyto segmenty se pak postupně překládají.

Překladatel využívá při své práci řadu CAT nástrojů, jako například překladovou paměť (translation memory) a terminologickou databázi (terminology database, zkráceně termbase). Díky překladové paměti a databázi (slovníku) může na jednom překladu pracovat i několik překladatelů a snáze dodržet jednotnou terminologii.

Výhodou nástrojů CAT je, že si paměť a terminologii vytváří překladatel sám, nejedná se tedy o strojový překlad. Tato překladová paměť a termilnologický slovník umožňuje rychlejší práci překladatele. CAT obsahuje i nástroje pro kontrolu textu.

Všechny nástroje CAT jsou velmi dobrou pomůckou pro odborné překlady. U překladů uměleckých textů, kde je třeba značná dávka kreativity, nemá jejich využití smysl.

Překladová paměť

Díky překladové paměti stačí překladateli přeložit slovo (větu) pouze jednou. Překladová paměť u každého překladu ověřuje jestli jednotlivé nebo podobné segmenty překládaného textu nebyly již přeloženy, a popřípadě nabídne možnosti překladu z paměti. U každého segmentu se zobrazí (procentuálně), nakolik se text shoduje s textem uloženým v paměti. Překladatel pak sám posoudí, jestli se mu navrhovaný překlad hodí, či ne. Program CAT tedy sám nic nepřekládá, pouze poskytuje svoji paměť a ulehčuje překladateli práci. Do paměti lze také uložit libovolné překlady zvlášť.  

Terminologická databáze

Databázi terminologie si musí překladatel sám vytvořit.  Každý termín, který považuje za důležitý si uloží do slovníku a program pak termíny rovnou nahrazuje.

Naši překladatelé využívají nástroje CAT od české společnosti Memsouce.