Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Apostilace

Apostilace je ověření veřejných listin, které je potřeba použit v zahraničí. Apostilní doložka ověřuje otisk razítka, podpis a celkovou pravost dokumentu. Apostilu lze přiložit k veřejné listině, která byla vydána orgánem v ČR nebo byla před ním podepsána. Dokumenty vydané v zahraničí se musí nechat ověřit zahraniční apostilou nikoli českou.

V České republice vyřizují apostily pouze ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo spravedlnosti v Praze. Nemáte-li zrovna cestu do Prahy nebo neradi běháte po úřadech, můžeme vám apostilu zařídit. Žádost o apostilaci může podat  každá osoba, která předloží dokument.

Jestliže si chcete ponechat originál dokumentu, který bude opatřen apostilou, budete potřebovat notářsky ověřenou kopii listiny.  Nezapomeňte předem ohlásit, že listinu potřebujete použít v zahraničí. Ověřené kopie putující do zahraničí musí být opatřeny podpisem a razítkem notáře nikoli tajemníka.

Dokumenty, které budete potřebovat v zahraničí, musí velmi často přeložit soudní překladatel/tlumočník. Soudně ověřený překlad vám také rádi vyhotovíme. Více v Překladatelských službách.

Apostilace lze uplatnit pouze v zemích, které jsou smluvními státy Haagské úmluvy o zrušení ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. V těchto zemích nahrazuje superlegalizaci.

S některými státy má Česká republika uzavřenou bilaterální (dvoustrannou) smlouvu o právní pomoci. V těchto zemích není třeba apostila ani superlegalizace. Je však možné, že i přesto budou místní úřady nebo veřejnoprávní organizace ověření vyžadovat.

Jaké dokumenty potřebují apostilaci?

Firemní dokumenty

  • výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci ochranné známky, plná moc, živnostenský list, osvědčení o původu faktury

Osobní dokumenty

  • rodný list, oddací list, úmrtní list, rozvodový rozsudek, čestné prohlášení, policejní záznamy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, zdravotní doklady, rejstřík trestů

Dokumenty v rámci dědického řízení

  • osvědčení o dědictví, výpisy z katastru nemovitostí

Akademické dokumenty

  • vysokoškolské diplomy, doklady o studiu, vysvědčení

Kolik stojí apostilace?

Ceny za ověření poskytované naší překladatelskou kanceláří naleznete v Ceníku služeb.

V případě, že si chcete apostilu zařídit sami, musíte se před návštěvou ministerstva stavit na poště, kde si koupíte kolek, a apostilu vám zařídí na ministerstvu spravedlnosti nebo ministerstvu zahraničních věcí.

Zvláštním případem jsou vysokoškolské diplomy a vysvědčení. Aby se zabránilo falšování diplomů, je proces apostilace akademických dokumentů o něco náročnější. Nejdříve je třeba vyřídit superlegalizaci na ministerstvu školství, kde ověří, že uvedená škola opravdu existuje. Na ministerstvo školství musíte přinést příslušný kolek. Následně listinu necháte opatřit apostilou na ministerstvu spravedlnosti nebo ministerstvu zahraničních věcí, opět s kolkem.