Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Apostilace

Apostilace je ověření veřejných listin, které je potřeba použit v zahraničí. Apostilní doložka ověřuje otisk razítka, podpis a celkovou pravost dokumentu. Apostila lze přiložit k veřejné listině, která byla vydána orgánem v ČR nebo byla před ním podepsána. Dokumenty, které byly vydány v zahraničí, se musí nechat ověřit zahraniční apostilou nikoli českou.

V České republice vyřizuje apostily pouze Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti v Praze. Nemáte-li zrovna cestu do Prahy nebo neradi běháte po úřadech, můžeme vám apostilu zařídit na naší pražské pobočce. Žádost o apostilaci může podat  každá osoba, která předloží dokument.

Jestliže si chcete ponechat originál dokumentu, který bude opatřen apostilou, budete potřebovat notářsky ověřenou kopii listiny.  Nezapomeňte předem ohlásit, že listinu potřebujete použít v zahraničí. Ověřené kopie putující do zahraničí musí být opatřeny podpisem a razítkem notáře nikoli tajemníka.

Dokumenty, které budete potřebovat v zahraničí se velmi často musí nechat přeložit soudním tlumočníkem. Soudně ověřený překlad vám také rádi vyhotovíme. Více v Překladatelských službách.

Apostilace lze uplatnit pouze v zemích, které jsou smluvními státy Haagské úmluvy o zrušení ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V těchto zemích nahrazuje superlegalizaci.

S některými státy má Česká republika uzavřenou bilaterální (dvoustrannou) smlouvu o právní pomoci. V těchto zemích není třeba apostila ani superlegalizace. Je však možné, že i přesto budou místní úřady nebo veřejnoprávní organizace ověření vyžadovat.

Jaké dokumenty potřebují apostilaci?

Firemní dokumenty

výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci ochranné známky, plná moc, živnostenský list, osvědčení o původu faktury

Osobní dokumenty

rodný list, oddací list, úmrtní list, rozvodový rozsudek, čestné prohlášení, policejní záznamy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, zdravotní doklady, rejstřík trestů

Dědické řízení

osvědčení o dědictví, výpisy z katastru nemovitostí

Akademické dokumenty

vysokoškolské diplomy, doklady o studiu, vysvědčení

Kolik stojí apostilace?

Ceny za ověření naší agenturou naleznete v Ceníku služeb.

V případě, že si chcete apostilu zařídit sami, musíte se před návštěvou ministerstva stavit na poště, kde si koupíte kolek za 100 Kč na jeden dokument a apostilu vám zařídí na Ministerstvu spravedlnosti.  Zvláštní případem jsou vysokoškolské diplomy a vysvědčení. Aby se zabránilo falšování diplomů, je proces apostilace akademických dokumentů o něco náročnější.  Nejdříve je třeba vyřídit superlegalizaci na Ministerstvu školství, kde ověří, že škola vážně existuje. Na Ministerstvo školství musíte donést kolek v hodnotě 30 Kč. Následně stačí listinu nechat opatřit apostilou na Ministerstvu zahraničních věcí, kam také donesete kolek za 100 Kč.