Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Šušotáž

Šušotáž  (z francouzského chuchoter = šeptat), jak i název napovídá, je simultánní tlumočení šeptem, při kterém není zapotřebí tlumočnické techniky. Tlumočník stojí či sedí vedle posluchače a tichým hlasem mu tlumočí přímo do ucha.

Tento tsusyp souběžného tlumočení se využívá při školeních, prezentacích, seminářích, kde převod potřebuje jeden, popřípadě dva posluchači. U většího počtu posluchačů by tlumočník mohl rušit řečníka, proto se v takovém případě využívá kabinové (simultánní) tlumočení.

Jako jakýsi mezistupeň mezi šušotáží a kabinovým tlumočením je simultánní tlumočení za využití šeptákové soustavy, kdy má tlumočník mikrofon a tlumočí do sluchátka posluchače. Šeptáková soustava se často využívá při tlumočení na různých prohlídkách nebo při tlumočení do jednoho jazyka pro malý počet lidí.