Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Soudní tlumočník

Soudní tlumočník se věnuje jak soudnímu tlumočnictví, tak soudnímu překladatelství. Samostatná profese soudní překladatel neexistuje, soudní tlumočník zahrnuje obě profese.

Aby se člověk mohl stát soudním tlumočníkem, musí složit profesní zkoušku, splnit dané předpoklady pro vykonávání profese a mít trvalé bydliště v zemi, kde se chce soudnímu tlumočení věnovat. Jestliže složí úspěšně zkoušky, je jmenován krajským soudem v místě svého trvalého bydliště a má oprávnění užívat kulaté razítko se státním znakem.

České úřady mohou přijímat pouze dokumenty v češtině, takže soudních tlumočníků nejspíš využijete pokud jste například pracovali nebo studovali v zahraničí a potřebujete dokumenty doložit českým úřadům. Služeb soudního tlumočníka využívají často cizinci. Běžně se překládají rodné, oddací či úmrtní listy, vysvědčení a vysokoškolské diplomy.

Soudní překlad musí být doslovný a musí obsahovat veškeré informace uvedé ve výchozím textu, přeložena musí být například i razítka. Aby byl tlumočnický překlad platný, musí být opatřen doložkou s razítkem soudního tlumočníka, jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb. Tlumočník tímto potvrzuje doslovný překlad textu. soud

Jestliže si chcete zachovat originál překládaného textu, např. rodného listu, musí být vyhotovena jeho notářsky ověřená kopie, kterou vám rádi zajistíme. Rodný list (originál nebo ověřená kopie) se musí proděravět a svázat trikolórou a pečetí s překladem a doložkou soudního tlumočníka (pro další použití dokumentu je proto lepší si originál ponechat samostatně). Takto svázaný dokument opatřený tlumočnickou doložkou splňuje požadavky státních orgánů pro úřední výkony.

Které dokumenty vyžadují ověřený překlad, se dozvíte v článku Soudně ověřené překlady. Přečtěte si také článek Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony.

Stejně tak soudní tlumočení musí doslovně odpovídat projevu a tlumočník nesmí nic změnit. Soudní tlumočení se využívá nejčastěji u soudních jednání, u notářů či při sňatcích.