Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Soudní tlumočník


Soudní tlumočník se věnuje, jak soudnímu tlumočnictví, tak soudnímu překladatelství. Profese soudní překladatel neexistuje,
soudní tlumočník zahrnuje obě profese.

Aby se člověk mohl stát soudním tlumočníkem, musí složit profesní zkoušku, splnit dané předpoklady pro vykonávání profese a mít trvalé bydliště v zemi, kde se chce soudnímu tlumočení věnovat. Jestliže složí úspěšně zkoušky, je jmenován krajským soudem v místě svého trvalého bydliště a má oprávnění užívat kulaté razítko se státním znakem.

České úřady mohou přijímat pouze dokumenty v češtině, takže soudních tlumočníků nejspíš využijete pokud jste například pracovali nebo studovali v zahraničí a potřebujete dokumenty doložit českým úřadům. Služeb soudního tlumočníka využívají často cizinci. Běžně se překládají rodné, oddací či úmrtní listy, vysvědčení a vysokoškolské diplomy.

Soudní překlad musí být doslovný a obsahovat veškeré informace na papíře, přeložena musí být například i razítka. Aby byl tlumočnický překlad platný, musí být opatřen doložkou s razítkem soudního tlumočníka, jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb (tento zákon již nedostačuje dnešním potřebám soudního tlumočnictví a překladatelství, proto se chystá jeho právní úprava). Tlumočník tímto potvrzuje doslovný překlad textu.

Jestliže si chcete zachovat originál překládaného textu např. rodného listu, musí být vyhotovena jeho notářsky ověřená kopie, jelikož rodný list (originál nebo ověřená kopie) se musí proděravět a svázat trikolórou a pečetí s překlsoudadem a doložkou soudního tlumočníka (pro další použití dokumentu je proto lepší si originál ponechat samostatně). Notářskou kopii vám rádi zajistíme. Takto svázaný dokument opatřený tlumočnickou doložkou splňuje požadavky státních orgánů pro úřední výkony.

Jaké všechny dokumenty potřebují ověřený překlad, se dozvíte v článku Soudně ověřené překlady. Přečtěte si také článek Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony.

Stejně tak soudní tlumočení musí doslovně odpovídat projevu a tlumočník nesmí nic změnit. Soudní tlumočení se využívá nejčastěji u soudního jednání, u notářů či při sňatku.