Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Simultánní tlumočení

tlumSimultánní tlumočení je způsob tlumočení, kdy tlumočník překládá mluvený projev téměř souběžně s řečníkem. Služeb simultánních tlumočníků se využívá zejména na mezinárodních konferencích, kdy je třeba tlumočit do více jazyků.  

Tlumočník využívá tlumočnickou techniku, včetně tlumočnických kabin. Proto se taky někdy tomuto typu tlumočení říká kabinové tlumočení. V kabině jsou zpravidla dva tlumočníci, kteří se střídají. Pro každou jazykovou kombinaci je potřebná jedna samostatná kabina. Posluchači v sále mají sluchátka a mohou si podle svých jazykových možností vybrat, jestli budou poslouchat samotného řečníka, nebo jestli jim lépe vyhovuje některý z tlumočených jazyků. Každý jazyk má jeden kanál a posluchač si zvolí, který kanál, respektive jazyk mu vyhovuje.

V některých případech se tlumočí přes tzv. pilota, tedy třetí jazyk. Například se tlumočí z češtiny do angličtiny a další tlumočník pak tlumočí z angličtiny do jiného jazyka.

Velkou výhodou souběžného tlumočení oproti konsekutivnímu je, že se délka překládaného projevu a celé akce prakticky vůbec neprotáhne. Nevýhodou je pak vyšší cena a  potřeba dvou tlumočníků.

Simultánní tlumočení bez využití tlumočnické techniky se nazývá šušotáž. Popřípadě lze simultánně tlumočit přes šeptákovou soustavu.

Kdy využít simultánního tlumočení?

Souběžného tlumočení se využívá při příležitostech, kterých se účastní větší počet posluchačů, jako jsou:

  • mezinárodní konference a kongresy
  • přednášky a semináře
  • školení

Jak dosáhnout kvalitního simultánního tlumočení?

Simultánní tlumočení je velmi náročné. Vyžaduje dokonalou znalost jazyka, ale také nutnou rychlost a předvídavost. Tlumočník by také měl pro lepší plynulost projev mírně zestručnit a vypouštět tak nepodstatné informace, které nemají vliv na celkovou výpovědní hodnotu.  

Pro tlumočníka je náročné udržet pozornost, být dokonale ve střehu po delší dobu a neudělat jedinou chybu, proto jsou v kabině nejméně dva tlumočníci, kteří se zhruba po patnácti minutách tlumočení střídají. Kvalita tlumočení je značně závislá na přípravě tlumočníka. Důkladná příprava tlumočníka zajistí úspěch vaší akce, proto je důležité tlumočníkovi poskytnout co nejvíce podkladových materiálů. Pro lepší pochopení si přečtěte článek Jak pracovat s tlumočníkem.

Kolik stojí simultánní tlumočení?

Pro simultánní tlumočení je nutné zařídit tlumočnickou techniku a zajistit dva tlumočníky, proto je tento typ nákladnější a cena vyšší než u tlumočení konsekutivního. Přesné informace o ceně simultánního tlumočení najdete v Ceníku tlumočnických služeb. Kontaktujte nás, rádi vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci