Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Překladatel

Překladatel má za úkol převést psaný text v určitém jazyce do jiného jazyka.

Dobrý překlad není doslovný převod. Každý jazyk má totiž svá specifika, a tak musí překladatel zvolit vhodnou formulaci slov či slovosled, který je typický pro daný jazyk.

Na jednotlivých překladech u nás pracuje vždy několik překladatelů. Je možné, že hlavní překladatel udělá nějakou chybu nebo překlep, proto všechny překlady prochází důkladnou korekturou.

prek

Jaké překladatelské služby nabízíme?

Naši překladatelé se specializují na právní, ekonomické a jiné odborné i neodborné překlady. Zajišťujeme i soudně ověřené překlady a potřebné notářské kopie překládaného dokumentu. Pro přesnější informace si prohlédněte přehled našich Překladatelských služeb.

Na kolik vás překlad vyjde?

Ceny překladů stanovujeme podle počtu normostran (1500 znaků bez mezer) a podle jazykové skupiny. Přesné ceny naleznete v Ceníku překladatelských služeb.  Rádi vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci vašeho překladu. Stačí nám napsat zprávu nebo kontaktovat některou naši pobočku.