Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Notářsky ověřená kopie

Notářsky ověřená kopie je opis dokumentu opatřený razítkem, popřípadě podpisem notáře. Notář tím stvrzuje, že kopie dokumentu je stejná jako originál, ale nepotvrzuje tím pravdivost údajů v dokumentu. Toto úřední ověření listin se také nazývá vidimace.

Ověřenou kopii budete nejčastěji potřebovat pro soudně ověřené překlady. Soudní překlad se vyhotovuje u důležitých listin, jejichž originál je dobré si ponechat. U soudního překladu se totiž musí překládaný dokument svázat s překladem a doložkou soudního tlumočníka, dojde tedy k proděravění dokumentu. Pro účely zachování originálu se využívá právě notářská kopie. Notářská kopie má stejnou váhu jako originál. Notář si za vyhotovení jednoho listu notářské kopie účtuje zhruba 36 Kč. Vidimaci dokumentů provádí kromě notářů i obecní a krajské úřady a rovněž pošty označené logem Czech POINT.

Listiny, které potřebujete použít v zahraničí musí podepsat výhradně notář nebo notářský kandidát. Ověření listin pro použití v jiném státě je potřeba notáři nahlásit, k ověřovací doložce na listině totiž v takovém případě musí připojit i svůj podpis, nestačí pouze podpis notářského tajemníka. Notář nesmí vyhotovit kopii cizojazyčného dokumentu, pokud nezná jazyk, ve kterém je listina sepsána, a k této listině není vyhotoven soudní překlad do českého jazyka. Listiny, které jsou v cizím jazyce, lze ověřit pouze s přiloženým soudním překladem listiny.

Dále nesmí notář vyhotovit ověřenou kopii např. u občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu nebo jiných razosobních průkazů, směnek, šeků, vkladních knížek nebo jiných dokumentů, které nejsou opatřeny originálním podpisem, razítkem nebo pečetí, obsahují fotografii nebo jsou zataveny ve fólii, dále nesmí ověřit listiny obsahující změny, doplňky, vsuvky, které mohou ovlivnit věrohodnost dokumentu.

Notářské ověření kopie si můžete vyřídit sami nebo vám ji zajistíme my. 

Chcete-li dokument předložit úřadům v jiném státě, je potřeba vyšší ověření v podobě apostilace nebo superlegalizace.