Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Tlumočnický zápis

Tlumočnický zápis neboli tlumočnická notace je druh poznámek, které tlumočník využívá u konsekutivního tlumočení. Tlumočnické zápisy nezachycují slovo od slova, ale myšlenku překládaného projevu, aby si tlumočník řeč lépe zapamatoval.  

Tlumočnická notace využívá různých slov, symbolů, znaků a hesel, často se zapisují jména, data a základní fakta. Tato metoda tlumočníkovi umožní řeč převést do jiného jazyka co nejpřesněji.

Tlumočnický zápis je určený pouze k vlastní potřebě tlumočníka, proto  je velmi subjektivní. Každý tlumočník má svůj postup, jak provádět zápis, a používá vlastní symboly. Není dána žádná jednotná metoda, existují jen určitá doporučení. Tlumočnický zápis se často plete s těsnopisem, ten ale není pro tlumočení vhodný. Těsnopis zachycuje jednotlivá slova a čtení těsnopisu zabere víc času.

Pro tlumočníka je také důležité zachytit intonaci hlasu řečníka a styl jeho přednesu. I k tomuto účelu volí různé značky.