Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Tlumočnická technika

Tlumočnická technika se používá při simultánním tlumočení.

Co je součástí tlumočnické techniky?

Orange Tree

  • kabina – používá se k tlumočení pro větší publikum . Jedná se o malé místnosti, které se na místo akce dopraví nebo už jsou součástí sálu. V kabině sedí tlumočníci a simultánně (souběžně) tlumočí projev řečníka přes mikrofon do sluchátek posluchačů. Běžně jsou v kabině dva tlumočníci a střídají se. V případě, že se překládá do více jazyků, každá kabina má svůj kanál a posluchači si mohou zvolit, jaký jazyk budou ve sluchátkách slyšet.
  • mikrofon
  • sluchátka
  • popř. šeptáková soustava je vhodná pro menší množství posluchačů. Tlumočník je po boku řečníka a tichým hlasem překládá projev přes mikrofon do sluchátek posluchačů. Výhodou je přenosnost, jelikož je zařízení zpravidla bezdrátové.