Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním neboli následném tlumočení tlumočník ústně překládá mluvený projev řečníka do jazyka posluchačů po určitých časových úsecích.  Řečník se po části svého výkladu odmlčí a nechá tlumočníka zopakovat projev v cílovém jazyce. Tlumočník bývá zpravidla po boku řečníka.

V případě tlumočení po delších úsecích si dělá tlumočník poznámky (tzv. tlumočnický zápis), aby si projev lépe zapamatoval. Konsekutivní tlumočení probíhá různě, může se tlumočit po větách, určitých myšlenkových celcích nebo až po několika minutách projevu.

Konsekutivní tlumočení můžeme rozdělit na tzv. vysokou konsekutivu neboli konferenční konsekutivní tlumočení, které se uplatní na menších konferencích, kde není k dispozici tlumočnická technika pro simultánní překlad. Dalším typem je tzv. běžná konsekutiva, která se využívá například při obchodním jednání, kde se obvykle tlumočí po větách či souvětích.

Výhodou konsekutivního tlumočení je, že není zapotřebí žádná tlumočnická technika a tlumočník si vystačí jen s blokem a propiskou. Na druhou stranu je konsekutivní tlumočení velmi časově náročné, délka projevu se výrazně protáhne a není vhodné tento typ tlumočení využívat při projevech, které je nutné souběžně tlumočit do více jazyků

Kdy se konsekutivní tlumočení používá? 

Tlumočení tohoto typu se používá zejména na akcích s menším počtem účastníků jako například:

  • odborné zasedání či přednášky
  • pracovní jednání
  • obchodní schůzky
  • pohovory
  • menší konference bez tlumočnické techniky

Co je potřeba tlumočníkovi poskytnout?

Tlumočník nemůže být odborníkem na všechna témata a aby mohl předvést kvalitní tlumočnický výkon, je potřeba mu poskytnout co nejvíce informací a podkladů. Zejména u odborných projevů je důkladná příprava tlumočníka nutná.

Další informace naleznete v článku Jak pracovat s tlumočníkem.

Kolik stojí konsekutivní překlad?

Podívejte se na Ceník tlumočnických služeb.