Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Vše, co potřebujete vědět o apostilách a báli jste se zeptat.

Apostila je zvláštní doložka připojená k listinám, která ověřuje podpis a otisk razítka na dokumentech, aby mohly být použity v zemích stanovených mezinárodními smlouvami (např. haagskou Úmluvou o zrušení ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961). Doložka v těchto případech nahrazuje superlegalizaci.

Apostily vydávají pouze Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti v Praze. Nemáte-li čas, chuť ani energii podniknout cestu do Prahy a obíhat úřady, rádi vše potřebné vyřídíme za Vás.

Co musím zjistit a zařídit před zasláním?

Nejprve je třeba ověřit u úřadu, který dokument vydal, a také u úřadu, kterému je určen, jaké náležitosti musí dokument mít a jaká kritéria musí splňovat (např. respektuje daný zahraniční úřad Haagskou úmluvu? Stačí apostilou opatřit notářskou kopii příslušného dokumentu, nebo je vyžadován jeho originál, resp. duplikát?). V případě pochybností Vám rádi pomůžeme.

Poté je třeba se rozhodnout, zda se z dokumentu bude pořizovat notářská kopie. Dokumenty určené pro zahraničí se velmi často nechávají přeložit soudním překladatelem a tlumočníkem (tzn. „překladatelem s razítkem“). Ověřený překlad vypadá tak, že originál, popř. notářská kopie se fyzicky sváže s překladem a tlumočnickou doložkou. Úřední překlad i notářské kopie pro Vás také rádi zajistíme. Notářská kopie dokládá doslovnou shodu kopie s originálem a supluje tedy originál. Notářské kopie se z originálních listin pořizují proto, abyste si neporušený originál mohli ponechat.

Dokumenty vydané v zahraničí nelze opatřit českou apostilou. Dokument vydaný v jiném státě, který přistoupil k Haagské úmluvě, lze opatřit apostilou pouze ve státě, kde byl vydán.

Orange Tree - apostille

Jaké informace musím sdělit při zadávání?

  1. Jaká bude cílová země dokumentů a jaký bude jejich počet?
  2. Budete chtít zajistit notářské kopie?
  3. Budete chtít dokumenty i přeložit?

Ověřte si podmínky našich služeb

Ceník apostilace


Rádi Vám zpracujeme nezávaznou kalkulaci

Napište nám.
Preferovaná pobočka: PrahaBrnoPlzeň

Je možné nahrát následující formáty: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .zip.
Maximální velikost souboru je 100MB.captcha   Prosím, opište kód z obrázku

Nebo kontaktujte některou z našich poboček

Helena Švrčková

Helena Švrčková

PRAHA – Office Manager
phone 224 815 856, 739 034 651
mail office@orangetree.cz

Hana Šlesingerová

Hana Šlesingerová

BRNO – Office Manager
phone 542 214 351, 604 279 594
mail brno@orangetree.cz

Lucie Melicharová

Lucie Melicharová

PLZEŇ – Branch Manager
phone 377 226 660, 732 189 777
mail plzen@orangetree.cz