Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Překlad či lokalizace? Toť otázka.

Trh s překladatelskými službami je plný „odborníků na překlady a lokalizaci“. Proto se lidé často domnívají, že termíny „překlad“ a „lokalizace“ spolu úzce souvisejí, někdy je dokonce považují za synonyma.

Převzato z původního článku na blogu pana Ferrise dne 19. prosince 2013.

Trh s překladatelskými službami je plný „odborníků na překlady a lokalizaci“. Proto se lidé často domnívají, že termíny „překlad“ a „lokalizace“ spolu úzce souvisejí, někdy je dokonce považují za synonyma. Ačkoli na představě, že tyto dva termíny spolu úzce souvisejí, může být něco pravdy, ve skutečnosti je mezi nimi propastný rozdíl. V této souvislosti můžeme také s jistotou říci, že ne všechny agentury, které prezentují svou odbornost na poli lokalizace, jsou schopny ji zvládnout a mají k dispozici dostatečné zdroje.

Překlad je proces, při kterém překladatel text napsaný v jednom jazyce vyjádří v jiném jazyce, přičemž dbá nejen na jazykové, ale i kulturní aspekty textu. To znamená na gramatiku, jazykovou variabilitu, stylistiku, terminologii, rozložení textu atd.

Lokalizace má mnohem širší záběr než jen samotný jazyk. Jazyk je při lokalizaci samozřejmě velmi důležitým hlediskem, nicméně u něj to zdaleka nekončí. S ohledem na samotný text zahrnuje lokalizace změny všech aspektů produktové dokumentace tak, aby byla vhodná pro použití v dané zemi. Na jedné straně se tedy jedná o měny, váhy a míry, data, adresy a telefonní čísla, na druhé straně však lokalizace také zahrnuje i přizpůsobení marketingové a kulturní stránky požadavkům společnosti dané země s ohledem na stylistiku, grafické zpracování, barevné provedení a širokou škálu dalších hledisek. V případě technických produktů do lokalizace spadá dokonce i certifikace a prohlášení, která zaručí, že produkty budou splňovat zákonné požadavky cílové oblasti. Je-li tedy text místo překladu lokalizován, může být od základů změněn, aby získal na zajímavosti či aby nebyl považován za nevhodný.

Lokalizací (kterou jazykoví odborníci označují jako „L10n“) však nemusí procházet jen dokumentace. Jedná se vlastně o změnu celého produktu jako takového tak, aby vyhovoval požadavkům cílové oblasti, a to nejen co do jazykových aspektů, ale také z hlediska technického, kulturního a obchodního. Může dokonce dojít ke změně fyzické struktury samotného produktu. „Produkt“ můžeme vnímat buď jako dílčí součást výrobku, jako tomu bylo v případě dokumentace výše, zároveň však může být „produktem“ i videohra, internetová stránka či dokonce elektronika, film nebo reklama.

Není-li vám rozdíl mezi překladem a lokalizací stále zcela zřejmý, podívejme se na vůbec nejlepší příklady lokalizace. Lokalizaci najdeme snad v každém animovaném filmu, který znají děti po celém světě. Aby tyto filmy vyhovovaly kulturním požadavkům v jednotlivých zemích, kde je film v distribuci, překládají se nejen scénáře, ale i jména postav, písně, dokonce může dojít i ke změně příběhu.

Dobrým příkladem lokalizace je americký televizní pořad pro děti Sesame Street (u nás známý pod názvem „Sezame, otevři se“), který se v současné době vysílá ve stovkách zemí. Oblíbené postavy, které americké děti znají pod jmény Big Bird, Cookie Monster, Elmo, Bert a Ernie, byly nahrazeny úplně jinými. Například v Mexiku v pořadu vystupuje Alberdo, ve Španělsku Bluki, v Irsku Archie, v Indii Boombah, ve Francii Nac a takových změn je celá řada. Nezapomeňme, že došlo nejen ke změně jmen postav, ale i ke kompletnímu přepracování scénářů a příběhů tak, aby vyhovovaly cílové zemi. Lokalizace pořadu spočívala v úplné změně struktury celého programu, ne jen ve vytvoření dabingu k již existujícímu pořadu.

Často se stává, že společnosti, které potřebují překlad sloganu, se domnívají, že prostý překlad bude postačující. Obecně záleží na přesném účelu sloganu. V některých případech je to pravda, v mnohých případech je však nutné slogan lokalizovat, tedy případně vytvořit i zcela nový slogan v cílovém jazyce. Je dobré mít na paměti, že překladatelé jsou zodpovědní za překlad a v tomto oboru mají také vzdělání, marketingoví specialisté se naopak zaměřují na marketing. Některé společnosti platí marketingovým agenturám za slogan o několika málo slovech tisíce dolarů nebo i více. Za účelem vytvoření sloganu se produkty rozčlení podle specifických cílových skupin s ohledem na věk, národnost, product placement, dostupnost pro spotřebitele a několik dalších hledisek. Ačkoli slogany mohou být za účelem použití v jiné zemi z jazykového hlediska přeloženy, dochází ke změně cílové skupiny. Pouhý překlad tedy nezaručí, že slogan bude stejně účinný v jiné oblasti nebo kulturním kontextu.

Jako příklad nám může posloužit populární limonáda 7UP. V mnoha jazycích, včetně téměř všech evropských jazyků a dokonce i na Blízkém východě, zůstává výslovnost stejná, neboli dochází k transliteraci jména výrobku, které se vyslovuje stejně jako původní název. V čínštině ale došlo k lokalizaci. Nápoj se v Číně jmenuje čchi si (七喜), což můžeme doslova přeložit jako „7 štěstí”. Není známo, zda ke změně došlo za účelem usnadnění výslovnosti v čínštině nebo kvůli zvyklostem typické místní cílové skupiny, nicméně produkt se v Číně prodává pod tímto názvem.

Až tedy příště budete mít v úmyslu vstoupit na zahraniční trh a svůj produkt, značku či slogan uvést na mezinárodním poli, položte si otázku, zda vám bude stačit prostý překlad, či zda budete potřebovat lokalizaci. Nezapomeňte si od svého dodavatele jazykových služeb vyžádat informace o tom, jaké postupy s ohledem na lokalizaci uplatňuje. Tím zajistíte, že tyto postupy splní, co od lokalizace očekáváte.