Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Jak pracovat s tlumočníkem

Co to je vlastně tlumočení? Začněme předně tím, co tlumočení rozhodně není. Není to pouhý převod toho, co tlumočník slyší, do jiného jazyka. Do hry totiž vstupují různé prvky, které musí tlumočník umět zvládnout a vypořádat se s nimi.

Jazyk

Každý jazyk má svou vlastní strukturu a slovní spojení, a to se nedá jen slepě překlopit do druhého jazyka. Jako příklad si vezměme němčinu, která se vyznačuje rozvitými větami a sloveso (tedy stěžejní informace ve větě) obvykle klade až na konec. V češtině si asi nedokážeme představit, že bychom řekli celou větu a, sláva, na konci bychom se dočkali slovesa! Zvládnout přenesení struktury tak, aby to znělo hezky česky, je tedy prvním náročným úkolem tlumočníka.

Pozornost

Jak dlouho vydržíte opravdu pozorně poslouchat, že vám neunikne jediný význam či sdělení? Odhadem kolem patnácti minut. A to pouze posloucháte. Představte si, že k tomu musíte ještě veškeré informace procesovat a přeformulovat v cílovém jazyce. I trénovaný tlumočník potřebuje v kabině po patnácti minutách vystřídat. Pak začne dělat chyby. Čím déle se přepíná, tím častěji chybuje. Pokud mu neumožníte si odpočinout (či pracovat v páru), nebudete spokojeni ani vy ani tlumočník. To platí jak u kabinového, tak u konsekutivního/následného tlumočení, kde by si měl tlumočník aspoň chvíli odpočinout po dvou hodinách práce.

Odbornost

Dalším úskalím, které musí tlumočník překonávat, je odbornost. Představte si, že by vás klient požádal, ať z patra popíšete citrátový cyklus nebo vyjmenujete naše zpěvné ptactvo nejlépe v latině. Patrně byste si pomysleli, že je to nemožné. Stejně nemyslitelné je, aby šel tlumočník pracovat bez podkladů a přípravy.

Pokud chcete zajistit, aby vaše tlumočená akce měla úspěch, vytvořte tlumočníkovi ty nejlepší podmínky a on odvede dokonalou práci, která přinese prospěch především vám.

Jak na to?

Informace

Vždy se snažte tlumočníkovi poskytnout veškeré informace o akci (kdy, kde, o kom, o čem, jak dlouho).

Podklady

Vždy mu předejte veškeré podklady, případně i zdroje informací, které může pro svou přípravu využít (tj. různé smlouvy, katalogy, prezentace apod.).

Podrobnosti akce

Ochotně odpovězte na veškeré dotazy k obsahu a formě vaší akce (např. kolik lidí bude na akci, zda se jedná o prezentaci, nebo jednání).

Nešetřete

Na simultánní tlumočení vždy objednávejte dva tlumočníky, na celodenní konsekutivu pokud možno také.

Nepřepínejte tlumočníka

Dejte tlumočníkovi přestávku:  max. po dvou hodinách konsekutivy a po patnácti minutách simultánního tlumočení by se měli tlumočníci vystřídat.