Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Jak pracovat s tlumočníkem

Co to je vlastně tlumočení? Začněme předně tím, co tlumočení rozhodně není. Není to opakování toho, co tlumočník slyší. Do hry totiž vstupují různé elementy, které musí tlumočník umět zvládnout a vypořádat se s nimi.

Jazyk

Každý jazyk má svou vlastní strukturu a slovní spojení, a to se nedá jen slepě překlopit do druhého jazyka. Jako příklad si vezměme němčinu, která se vyznačuje rozvitými větami a sloveso (tedy ta stěžejní informace ve větě) se obvykle nachází až na konci! V češtině si asi nedokážeme představit, že bychom řekli celou větu a, sláva, na konci bychom se dočkali slovesa! Zvládnout přenesení struktury tak, aby to znělo hezky česky, je tedy prvním náročným úkolem tlumočníka.

Pozornost

Jak dlouho vydržíte opravdu pozorně poslouchat, že vám neunikne jediný význam či sdělení? Odhadem kolem 15 minut. A to pouze posloucháte. Představte si, že k tomu musíte ještě veškeré informace procesovat a přeformulovat v cílovém jazyce. I trénovaný tlumočník potřebuje v kabině po 15 minutách vystřídat. Pak začne dělat chyby. Čím déle se přepíná, tím častěji chybuje. Pokud mu neumožníte si odpočinout (či pracovat v páru), nebudete spokojeni ani vy ani tlumočník. U konsekutivy/následného tlumočení to platí také. Tlumočník by si měl po 2 hodinách aspoň chvíli odpočinout.

Odbornost

Dalším úskalím, které musí tlumočník překonávat je odbornost. Představte si, že by vás klient požádal, ať z patra popíšete citrátový cyklus nebo vyjmenujete naše zpěvné ptactvo nejlépe v latině. Patrně byste si pomysleli, že je to nemožné. Asi byste si mysleli, že jsem se zbláznila. Stejně nemyslitelné je, aby šel tlumočník pracovat bez podkladů a přípravy.

Pokud chcete zajistit, aby vaše tlumočená akce měla úspěch, vytvořte tlumočníkovi ty nejlepší podmínky a on odvede dokonalou práci, která přinese prospěch především vám.

Jak na to?

Informace

Vždy se snažte tlumočníkovi poskytnout veškeré informace o akci (kdy, kdo, o kom, o čem, jak dlouho)

Podklady

Vždy mu předejte veškeré podklady, případně i zdroje informací, které může pro svou přípravu využít (tj. různé smlouvy, katalogy, prezentace apod.)

Detaily akce

Ochotně odpovězte na jakékoliv dotazy k obsahu a formě vaší akce (kolik lidí bude na akci? jedná se o prezentaci nebo jednání?)

Nešetřete

Na simultánní tlumočení vždy objednávejte dva tlumočníky, na celodenní konsekutivu bych to také doporučovala

Nepřepínejte tlumočníka

Dejte tlumočníkovi přestávku:  max. po 2 hodinách konsekutivy a po 15 minutách simultánního tlumočení by se měli tlumočníci v kabině vystřídat

Ivana Hrubá, Orange Tree