Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

5 rad, jak poznat kvalitní překlad během vteřiny

Zadáváte překlady, ale nevíte, co máte od překladatele očekávat a jak má překlad vypadat? Nenechte se ošálit, chtějte kvalitu! Mnohonásobně se vám to vyplatí. Že nemáte čas překlad kontrolovat? Prozradíme vám, jak během pár vteřin zjistit, zda jste dostali kvalitně odvedenou překladatelskou práci, či nikoliv.

1. Jednotnost terminologie

Letmým prohlédnutím poznáte, zda je překlad správně zpracován, když se podíváte na terminologii. Ta by měla být v právní textu důsledně jednotná. To znamená, že výraz „společenská smlouva“ bude v anglickém překladu vždy pouze Memorandum of Association, a ne jednou „Memorandum of Association“, podruhé „Articles of Incorporation“ a potřetí třeba „Foundation Deed“. Jednotnost terminologie je pro interpretaci textu absolutně zásadní! Používání synonym je v tomto případě nepřípustné, protože si nikdo nemůže být jist, co je jiným výrazem myšleno.

2. Formální úprava

Všimněte si formální podoby překladu. Měla by být podobna jako v originále. Formální shoda usnadňuje orientaci v přeloženém textu v případě, že s originálem a překladem budete pracovat třeba na jednání. Zde je nutné podotknout, že kvalitní formální úprava vám ušetří čas a peníze. Pokud si vyhotovený překlad musíte formátovat sami, určitě to zaměstná dalšího vašeho zaměstnance, a přijdete tak o drahocenný čas, který by mohl strávit na důležitějších úkolech. Ale především vám kvalitní formát ušetří peníze. Pokud totiž překladatel neumí používat například tabulátory a odsazení dělá pomocí mezerníku, je výsledný počet normostran vyšší. V případě proškrtávaných řádků například v notářském zápise může být rozdíl opravdu veliký. Překladatelské služby, které se zdály být levné, se najednou výrazně prodraží!

3. Plynulost textu

Možná je někdy těžké posoudit překlad, když nerozumíte originálu. Ale kvalitu překladu můžete odhadnout na první pohled, když si jej prolistujete a přečtete si několik úryvků. Pokud zní text přirozeně, odpovídá stylu, který ve svém oboru běžně používáte, a věty na sebe logicky navazují, je to jedna ze známek dobrého překladu.

4. Ověřený překlad

Ověřený překlad by měl obsahovat úplně vše, co je v originálu, tzn. i všechna razítka a podpisy. Pokud na konci překládané smlouvy chybí opis samotného podpisu nebo znění nějakého razítka, překlad reklamujte. V záhlaví by mělo být uvedeno, z jakého jazyka byl překlad pořízen.

V tlumočnické doložce musí být uvedeno pověření tlumočníka, číslo doložky, datum, podpis a razítko soudního tlumočníka.

5. Faktické chyby

V překladu by se neměly vyskytnout žádné faktické chyby v číslech, jménech, názvech, datech atd. Tyto údaje při přebírání překladu vždy kontrolujte.