Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

5 rad, jak poznat kvalitní překlad během vteřiny

Zadáváte překlady, ale nevíte, co máte od překladatele očekávat a jak má překlad vypadat? Nenechte se ošálit, chtějte kvalitu! Mnohonásobně se vám to vyplatí. Že nemáte čas překlad kontrolovat? Prozradíme vám, jak během pár vteřin zjistit, zda jste dostali kvalitně odvedenou práci překladatele či nikoliv.

1. Jednotnost terminologie

Letmým prohlédnutím poznáte, zda je překlad správně zpracován, když se podíváte na terminologii. Ta by se měla v textu objevovat konzistentně. To znamená „společenská smlouva“ bude všude pouze Memorandum of Association, nelze jednou napsat tak, podruhé zase „articles of incorporation“ nebo „foundation deed“. Jednotnost terminologie je pro interpretaci textu absolutně zásadní! Synonymie je v tomto případně nepřípustná, protože si nikdo nemůže být jist, co je jiným výrazem myšleno.

2. Formátování

Všimněte si formátování. Mělo by být podobné jako v originále. Opět je to pro Vás důležité, usnadňuje to orientaci v přeloženém textu v případě, že s originálem a překladem budete pracovat třeba na jednání. Zde je nutné podotknout, že dobré formátování vám ušetří čas a peníze. Pokud si budete muset text doformátovat, určitě to zaměstná dalšího vašeho zaměstnance, a přijdete tak o drahocenný čas, který by mohl strávit na důležitějších úkolech. Ale především vám to ušetří peníze. Pokud totiž překladatel neumí používat například tabulátory a odsazení dělá pomocí mezerníku, je výsledný počet normostran vyšší. V případě proškrtávaných řádků například v notářském zápise může být rozdíl opravdu veliký. Překladatelské služby, které se zdály být levné, se najednou hodně prodraží!

3. Plynulost textu

Možná je někdy těžké posoudit překlad, když nerozumíte originálu. Na první pohled ale můžete odhadnout kvalitu překladu, když si jej prolistujete a přečtete si několik úryvků. Pokud zní text přirozeně, odpovídá stylu, který ve svém oboru běžně používáte, a věty na sebe logicky navazují, je to známka dobrého překladu.

4. Ověřený překlad

Pokud zadáváte ověřený překlad, měl by obsahovat úplně vše, co je v originálu, tzn. i všechna razítka a podpisy. Pokud na konci překládané smlouvy chybí opsání samotného podpisu nebo znění nějakého razítka, překlad reklamujte. V záhlaví by mělo být uvedeno, z jakého jazyka byl překlad pořízen.

V tlumočnické doložce musí být uvedeno pověření tlumočníka, číslo doložky, datum, podpis a razítko soudního tlumočníka.

5. Faktické chyby

V překladu by se neměly vyskytnout žádné faktické chyby v číslech, jménech, názvech, datech atd. Tyto údaje při přebírání překladu vždy kontrolujte.