Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Glosář

Apostilace

Apostilace je ověření veřejných listin, které je potřeba použit v zahraničí. Apostilní doložka ověřuje otisk razítka, podpis a celkovou pravost dokumentu. Apostila lze přiložit k veřejné listině, která byla vydána orgánem v ČR nebo byla před ním podepsána. Dokumenty, které byly vydány v zahraničí, se
Více

CAT

CAT je zkratka z anglického výrazu computer-aided translations (počítačem podporovaný překlad). Jedná se o speciální počítačový software, který usnadňuje práci profesionálním překladatelům. Počítačem podporovaný překlad bychom neměli zaměňovat se strojovým překladem. CAT překladateli pouze usnadňuje práci, ale nedělá ji místo něho. Jedině
Více

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním neboli následném tlumočení, tlumočník ústně překládá mluvený projev řečníka do jazyka posluchačů po určitých časových úsecích. Řečník se po části svého výkladu odmlčí a nechá tlumočníka zopakovat projev v cílovém jazyce. Tlumočník bývá zpravidla po boku řečníka.
Více

Notářsky ověřená kopie

Notářsky ověřená kopie je opis dokumentu opatřený notářským razítkem popřípadě podpisem. Notář tím stvrzuje, že kopie dokumentu je stejná jako originál, ale nepotvrzuje tím pravdivost údajů v dokumentu. Toto úřední ověření listin se také nazývá vidimace. Ověřenou kopii budete nejčastěji potřebovat pro soudně ověřené
Více

Překladatel

Překladatel má za úkol převést psaný text v určitém jazyce do jiného jazyka. Dobrý překlad není doslovný přepis. Každý jazyk má totiž svá specifika, a tak musí překladatel zvolit vhodnou formulaci slov či slovosled, který je typický pro daný jazyk. Na jednotlivých překladech
Více

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení je způsob tlumočení, kdy tlumočník překládá mluvený projev téměř souběžně s řečníkem. Služeb simultánních překladatelů se využívá zejména na mezinárodních konferencích, kdy je třeba tlumočit do více jazyků.   Tlumočník využívá tlumočnickou techniku, včetně tlumočnických kabin. Proto se taky
Více

Soudní tlumočník

Soudní tlumočník se věnuje, jak soudnímu tlumočnictví, tak soudnímu překladatelství. Profese soudní překladatel neexistuje, soudní tlumočník zahrnuje obě profese. Aby se člověk mohl stát soudním tlumočníkem, musí složit profesní zkoušku, splnit dané předpoklady pro vykonávání profese a mít trvalé bydliště v zemi,
Více

Superlegalizace

Jestliže potřebujete použít veřejnou listinu v zahraničí budete nejspíš potřebovat apostilu nebo superlegalizaci. Superlegalizace je vyšší stupeň ověření listin ověřující pravosti podpisů a úředních razítek na veřejné listině, kterou potřebujete použít v jiném státě. Toto vyšší ověření se zhotovuje pro státy, které mezi
Více

Šušotáž

Šušotáž  (z francouzského chuchoter = šeptat), jak i název napovídá, je simultánní tlumočení šeptem, při kterém není zapotřebí tlumočnická technika. Tlumočník je vedle posluchače a tichým hlasem mu tlumočí přímo do ucha. Tento typ souběžného tlumočení se využívá při školeních, prezentacích, seminářích, kde jsou přítomni
Více

Tlumočnická technika

Tlumočnická technika se používá při simultánním tlumočení. Co je součástí tlumočnické techniky? kabina – používá se k tlumočení pro větší publikum . Jedná se o malé místnosti, které se na místo akce dopraví nebo už jsou součástí sálu. V kabině sedí tlumočníci a simultánně (souběžně)
Více

Tlumočnický zápis

Tlumočnický zápis neboli tlumočnická notace je druh poznámek, které tlumočník využívá u konsekutivního tlumočení. Tlumočnické zápisy nezachycují slovo od slova, ale myšlenku překládaného projevu, aby si tlumočník řeč lépe zapamatoval.   Tlumočnická notace využívá různých slov, symbolů, znaků a hesel, často se zapisují jména,
Více