Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Orange Tree - Martin Štulík

Mgr. Martin Štulík

Spolumajitel a CEO společnosti, vedoucí sekce anglických překladů
phone 604 242 309
mail martin.stulik@orangetree.cz

Martin je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999). Od roku 2004 působí jako externí překladatel Soudního dvora EU. Dlouhodobě se zaměřuje na překlady smluv, korporátních dokumentů a podkladů pro soudní a rozhodčí řízení. Martin je autorem překladu českého zákoníku práce pro účely komentovaného vydání v angličtině. Vzhledem ke svému bilingvnímu původu je v Orange Tree hlavním garantem překladů do angličtiny. Dohlíží na anglickou terminologii a školení nových překladatelů. Překládá rovněž ze španělského jazyka. Hovoří anglicky a španělsky.

Orange Tree - Alžběta Soperová

Mgr. Alžběta Soperová

Spolumajitelka a jednatelka společnosti, vedoucí sekce soudně ověřených překladů
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka. Hovoří anglicky a francouzsky.

Orange Tree - Markéta Štulíková

Mgr. Markéta Štulíková

Finance & HR Director, jednatelka společnosti
phone 739 623 904, 224 815 890
mail marketa.stulikova@orangetree.cz

Markéta je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk a historie (2004). Má dlouholetou praxi v oblasti metodiky výuky angličtiny a jazykových školení a vzdělávání. V Orange Tree zajišťuje Markéta finanční a personální agendu. Věnuje se rozvoji a vzdělávání interních překladatelů. Nedílnou součástí její práce je i prezentace Orange Tree na sociálních sítích. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Ale nejdůležitější jsou naši lidé

PRAHA   BRNO   PLZEŇ

Pobočka Praha

Orange Tree - Lucie Fajkusová

Lucie Fajkusová

Account & Office Manager
phone 739 630 461, 224 815 856
mail office@orangetree.cz

Lucie vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Studium humanitní vzdělanosti (2015). V současnosti dokončuje na stejné fakultě magisterské studium Obecné antropologie. V roce 2017 absolvovala studijní pobyt na Universidad Complutense de Madrid. V Orange Tree zajišťuje Lucie jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikaci s projektovými manažery, předávání hotových projektů a jejich závěrečné vyúčtování, a také provoz pražské kanceláře. Hovoří anglicky a španělsky.


Orange Tree - Kristýna Boháčková

Kristýna Boháčková

Account & Office Manager, Apostily
phone 734 447 000, 224 815 856
mail office@orangetree.cz

Kristýna studovala nejprve Podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze, obor Arts Management (2013) a posléze studia dokončila na Filozofické fakultě UK, v oboru Anglistika-Amerikanistika (2017). Ve volném čase se věnuje překladům různých textů z angličtiny. V Orange Tree zajišťuje Kristýna jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikaci s projektovými manažery, předávání hotových projektů a jejich závěrečné vyúčtování, a také provoz pražské kanceláře. Zajišťuje také pro klienty apostilaci. Hovoří anglicky a italsky.


Orange Tree - Tereza Dvořáková

Mgr. Tereza Čapková

Back Office Manager, vedoucí sekce ruských překladů
phone 739 034 651, 224 815 856
mail tereza.capkova@orangetree.cz

Tereza je absolventkou Fakulty sociálních věd UK v Praze, obor bezpečnostní studia (2015) a oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2013). Během studia získala certifikáty CAE (Cambridge English Advanced), TORFL (The Test of Russian as a Foreign Language) a CIES (Certificate of International and European Studies). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na ruský jazyk (2017) a kurz právnické a ekonomické angličtiny pořádaný společností Belisha Beacon. V Orange Tree pracuje Tereza jako vedoucí překladatelské části společnosti (back office) a jako seniorní překladatelka vede také ruskojazyčnou sekci.

Orange Tree - Linda Luhanová

Mgr. Linda Luhanová

Senior Translator, CAT Manager
phone 777 599 262, 224 815 856
mail linda.luhanova@orangetree.cz

Linda absolvovala dvojjazyčné česko-španělské studium na Instituto Bilingüe v Praze (1998) a je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (2005). Dva roky studovala na 2. lékařské fakultě UK. V roce 2001 získala certifikát CPE (Cambridge English: Proficiency). Po ukončení vysokoškolského studia pracovala tři roky jako notářský koncipient. Dlouhodobě se věnuje překladům zejména právních, účetních a lékařských textů do angličtiny. Do češtiny překládá i ze španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny. Díky bohatým jazykovým schopnostem zajišťuje v Orange Tree kromě překladů také revize textů z jiných jazyků. V rámci celé společnosti Linda koordinuje používání CAT softwaru Memsource Cloud a zajišťuje školení nových překladatelů.


Orange Tree - Honza Klofáč

Jan Klofáč

Senior Translator
phone 224 815 856
mail jan.klofac@orangetree.cz

Jan je absolventem bakalářského oboru Německý jazyk a literatura na UK v Praze (2014) a doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele na právnické fakultě téže univerzity (2017). V současnosti je studentem navazujícího magisterského studia v dvouoborové kombinaci Překladatelství a tlumočnictví čeština-němčina. V minulosti pracoval 4 roky jako lektor němčiny v jazykové škole a nyní se kromě překládání věnuje také tlumočení a doprovázení německy mluvících skupin. V Orange Tree se zaměřuje na překlad z a do němčiny, překládá také z angličtiny.

Orange Tree - Martina Kavková

Martina Kavková

Project Manager, Junior Translator
phone 739 034 651, 224 815 856
mail martina.kavkova@orangetree.cz

Martina studovala obor Německý jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a je absolventkou Mensa gymnázia, díky kterému se zúčastnila několika německých i francouzských výměnných pobytů a měla možnost zúčastnit se německo-českých projektů. Absolvovala Intenzivní kurz jazyka v německém Mnichově a také na Státní jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. V minulosti pracovala jako lektorka dětí v jazykové škole. V Orange tree působí Martina jako Project Manager německých projektů a Junior Translator.


Orange Tree - Barbora Beránková

Barbora Beránková

Junior Translator
phone 224 815 856
mail barbora.berankova@orangetree.cz

Bára vystudovala právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze, kde se zaměřila na právnickou angličtinu. Je držitelkou certifikátu Cambridge CPE. V Orange Tree pracuje na pozici juniorní překladatelky a překládá z a do angličtiny.

Orange Tree - Victoria Renzhina

Victoria Renzhina

Project Manager, Junior Translator
phone 224 815 856
mail viktorie.renzina@orangetree.cz

Victoria je absolventkou bakalářského oboru Podnikání a právo na VŠE v Praze (2014). V současnosti je studentkou navazujícího magisterského studia v oboru Podnikání a právo. Je držitelkou certifikátu FCE (First Certificate in English). V Orange Tree pracuje Victoria jako manažerka projektů a překladatelka pro ruštinu a další jazyky, které používají azbuku.


Orange Tree - Klára Kučerová

Klára Kučerová

Junior Translator
phone 224 815 856
mail klara.kucerova@orangetree.cz

Klára je absolventkou bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční praxi na ZČU v Plzni (2014). Nyní studuje posledním rokem v navazujícím magisterském studiu dvouobor Překladatelství čeština – němčina a Německý jazyk a literatura. Studuje zároveň také obory Překladatelství čeština – angličtina a Tlumočnictví čeština – němčina. Během studia absolvovala Klára jeden semestr na Vysoké škole v Zittau, letní školu překladu a tlumočení v Germersheimu a také praxi na recepci a v účetním oddělení v nemocnici ve Wörthu. V Orange Tree se věnuje překladům z a do němčiny a překládá také z angličtiny.

Orange Tree - Kateřina Michálková

Mgr. Kateřina Michálková

Junior Translator
phone 224 815 856
mail katerina.michalkova@orangetree.cz

Kateřina vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze (2015). Nyní na téže univerzitě studuje v posledním ročníku navazujícího magisterského studia v dvouoborové kombinaci Tlumočnictví: čeština – angličtina – Turkologie. Během studia absolvovala jednosemestrální pobyty na Marmarské univerzitě v Istanbulu a univerzitě Bilkent v Ankaře. V Orange Tree pracuje Kateřina na pozici juniorní překladatelky a zaměřuje se na překlad z a do angličtiny. Překládá také z němčiny a turečtiny.


Orange Tree - Jana Tomečková

Jana Tomečková

Junior Translator
phone 224 815 856
mail jana.tomeckova@orangetree.cz

Jana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia Angličtina pro mezikulturní komunikaci a Francouzština pro mezikulturní komunikaci na UK (2013) a v současnosti dokončuje magisterské studium překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na tyto dva jazyky. V rámci studia absolvovala dvousemestrální pobyt na Université Paul Valéry v Montpellier. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice, v Orange Tree se jako Junior Translator věnuje překladům z a do angličtiny a francouzštiny.

Orange Tree - Jitka Chmelařová

Jitka Chmelařová

Junior Translator
phone 224 815 856
mail jitka.chmelarova@orangetree.cz

Jitka vystudovala dvouoborový bakalářský studijní program Anglistika-amerikanistika a Francouzština pro mezikulturní komunikaci na Univerzitě Karlově v Praze (2015). V tuto chvíli dokončuje magisterské studium v oborech Překladatelství: čeština – francouzština a Tlumočnictví: čeština – angličtina. V rámci studia absolvovala i doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva pro anglický jazyk (2016). Věnuje se i tlumočení. V Orange Tree pracuje na pozici juniorní překladatelky a překládá z a do angličtiny a z francouzštiny.


Orange Tree - Aneta Sentivanyová

Aneta Sentivanyová

Front Office Manager, t.č. na mateřské dovolené
phone 224 815 856
mail aneta.sentivanyová@orangetree.cz

Aneta úspěšně ukončila studium na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí, obor obalový a grafický design (2013). Je rovněž instruktorkou fitness a kondičního posilování. V Orange Tree zajišťuje Aneta každodenní provoz společnosti a je hlavní kontaktní osobou pro klienty a externí překladatele. Zajišťuje celý proces realizace překladů, včetně jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikace s interními i externími překladateli a závěrečného vyúčtování. Hovoří anglicky.


Pobočka BRNO

Orange Tree BRNO - Jan Adámek

Jan Adámek

Branch Manager
phone 776 173 625, 542 214 351
mail jan.adamek@orangetree.cz

Jan působil od roku 1995 jako freelance překladatel právních textů do anglického jazyka a z angličtiny do češtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů. Má rovněž bohaté zkušenosti s odbornými překlady a dlouhodobě spolupracuje také s akademickým sektorem, zejména s Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2013 zakládal brněnskou pobočku Orange Tree. Jako vedoucí pobočky zajišťuje komunikaci s klienty a rovněž řídí každodenní provoz. Překládá rovněž z ruského jazyka. Hovoří anglicky, německy a rusky.


Orange Tree BRNO - Anna Augustová

Anna Augustová

Office Manager
phone 734 440 288, 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Anna vystudovala Obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Při studiu absolvovala krátký studijní pobyt v Anglii a také v roce 2010 získala Certifikát LCCI (English for Business). V Orange Tree pracuje na pozici Junior Office Manager. Zajišťuje příjem objednávek, komunikaci s klienty a administrativu na pobočce. Hovoří anglicky.


Orange Tree BRNO - Barbora Hermanová

Mgr. Barbora Vodičková

Senior Translator
phone 731 927 938, 542 214 351
mail barbora.hermanova@orangetree.cz

Barbora vystudovala anglistiku a amerikanistiku na FF MU (2010) a obor překladatelství a tlumočnictví na FF UK (2015). V Orange Tree působí Barbora na pozici seniorní překladatelky pro anglický jazyk. Překládá také z německého jazyka a tlumočí mezi angličtinou a češtinou. Zaměřuje se dlouhodobě na stylistiku a formální stránku překladů do angličtiny a češtiny. Zajímá se rovněž o problematiku překladatelských nástrojů, včetně CAT programů a vývoje strojového překladu. Podílí se rovněž školení nových překladatelů.

Orange Tree BRNO - Viktor Dvořák

Viktor Dvořák

Senior Translator
phone 604 279 594, 542 214 351
mail viktor.dvorak@orangetree.cz

Viktor vystudoval anglický jazyk a literaturu na FF MU (2013). V současné době studuje v navazujícím magisterském studiu obor překladatelství anglického jazyka FF MU. Zaměřuje se zejména na překlad smluv a procesních dokumentů do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Viktor se také zajímá o anglickou literaturu a studuje teoretické i praktické aspekty převodu literárních textů. V Orange Tree má proto na starosti rovněž překlad obecných textů, novinových článků a korespondence.


Orange Tree – Veronika Cenková

Mgr. Veronika Cenková

Project Manager, Senior Translator
phone 739 630 460, 542 214 351
mail veronika.cenkova@orangetree.cz

Veronika je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oborů Odborná ruština pro hospodářskou praxi (2013) a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (2015). V rámci studia absolvovala kurs ruského jazyka v Puškinově institutu ruského jazyka v Moskvě a studijní pobyt v Centru pro translatologické vědy na Vídeňské univerzitě. V brněnské pobočce Orange Tree pracuje jako překladatelka anglického a ruského jazyka a manažerka projektů v anglickém jazyce.

Orange Tree – Jakub Čumíček

Jakub Čumíček

Senior Translator
phone 542 214 351
mail jakub.cumicek@orangetree.cz

Jakub vystudoval obor Anglický jazyk a literatura na FF MU, kde v současnosti studuje v navazujícím magisterském studiu obor Překladatelství anglického jazyka. U Orange Tree původně absolvoval studentskou stáž a nyní zde již působí na pozici seniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Orange Tree – Lenka Koudelková

Mgr. Lenka Koudelková

Junior Translator
phone 542 214 351
mail lenka.koudelkova@orangetree.cz

Lenka vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na FF MU (2012) a následně získala na téže fakultě magisterský titul v oboru Učitelství anglického jazyka pro střední školy (2015). Během studia absolvovala semestr na Univerzitě v Greifswaldu. Kromě překladů má praxi také jako lektorka anglického jazyka, mj. na PF MU. V Orange Tree pracuje Lenka na pozici juniorní překladatelky z a do anglického jazyka.

Orange Tree BRNO - Tereza Rotterová

Mgr. Tereza Rotterová

Junior Translator
phone 542 214 351
mail tereza.rotterova@orangetree.cz

Tereza vystudovala obor Anglický jazyk pro odbornou praxi na Univerzitě Pardubice (2015) a navazující magisterský obor Překladatelství anglického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně (2017). V rámci studia absolvovala semestr na Univerzitě v Nesně v severním Norsku a také několik týdenních seminářů Mezinárodního centra setkání St. Marienthal. V Orange Tree působí Tereza na pozici juniorní překladatelky pro anglický jazyk.


Orange Tree BRNO - Anna Benešová

Anna Benešová

Junior Translator
phone 542 214 351
mail anna.benesova@orangetree.cz

Anna je absolventkou oboru Cizí jazyky v komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština na FF ZČU (2015). Nyní studuje obor Překladatelství francouzského jazyka na FF MU. V rámci studií se zúčastnila studijních pobytů na Université d’Artois v Arrasu a Université Rennes 2 v Rennes. Dále absolvovala pracovní stáž v Českém centru Paříž a překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Lucemburku.

Orange Tree BRNO - Jana Ježková

Jana Ježková

Stážistka
phone 542 214 351
mail ot_staz@orangetree.cz

Jana získala bakalářský titul z anglického a francouzského jazyka a literatury na FF MU (2016), kde nyní pokračuje v navazujících magisterských studiích Překladatelství francouzského jazyka, Literatura a mezikulturní komunikace a Učitelství anglického a francouzského jazyka. Během studia absolvovala letní jazykový kurz v Budapešti a půlroční studijní pobyt v Bruselu. V Orange Tree pracuje na pozici stážistky.


Orange Tree – Zuzana Strachová

Zuzana Strachová

Marketing
phone 775 171 997, 542 214 351
mail zuzana.strachova@orangetree.cz

Zuzana je absolventkou brněnského gymnázia se zaměřením na výuku jazyků, kde se věnovala angličtině a španělštině. Od dětství navštěvuje jazykové kurzy a své znalosti angličtiny si prohloubila i jako au pair v USA. V současné době studuje Systémové inženýrství a informatiku na VUT v Brně. V Orange Tree se Zuzana specializuje na marketing.

Orange Tree BRNO - Hana Šlesingerová

Mgr. Hana Šlesingerová

Office Manager, t.č. na mateřské dovolené
phone 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Hana je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk a literatura (2012). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané PF UK v Praze a KST (2009) se zaměřením na anglický jazyk a studijní pobyt na University of Glasgow ve Skotsku (2008). Specializuje se zejména na překlad podkladů pro soudně ověřené překlady z a do angličtiny. Hana zajišťuje každodenní provoz a administrativu pobočky Orange Tree v Brně. Na starosti má také koordinaci s pražskou kanceláří.


Pobočka PLZEŇ

Orange Tree PLZEŇ - Lucie Melicharová

Mgr. Lucie Melicharová

Branch & Project Manager, vedoucí sekce německých překladů
phone 737 853 480, 377 226 660
mail lucie.melicharova@orangetree.cz

Lucie je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, obor překladatelství a tlumočnictví (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze a Komorou soudních tlumočníků se zaměřením na angličtinu (2012) a na němčinu (2015) a dále překladatelskou stáž u Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. V roce 2017 byla zapsána Krajským soudem v Plzni na seznam soudních znalců a tlumočníků. V Orange Tree pracuje Lucie na pozici manažerky projektů pro německý jazyk a seniorní překladatelky. Její specializací jsou překlady právních textů mezi němčinou, angličtinou a češtinou. Zabývá se rovněž uměleckým překladem. Lucie založila a řídí pobočku Orange Tree v Plzni. Hovoří anglicky a německy.


Štěpánka Kučerová

Office & Project Manager, Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail plzen@orangetree.cz

Štěpánka je absolventkou Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Cizí jazyky v komerční praxi (2015). Již na gymnáziu se několikrát zúčastnila výměnných pobytů s partnerským gymnáziem v Německu a absolvovala „nultý ročník“ žurnalistiky pod záštitou centra vzdělávání Amos (2008-2009). Prožila akademický rok v mezinárodní jazykové škole v australském Brisbane, kde i úspěšně složila zkoušky na certifikát CAE (2011). Rovněž absolvovala měsíční intenzívní kurz německého jazyka na vídeňské univerzitě (2014). V plzeňské kanceláři Orange Tree pracuje Štěpánka jako Office Manager a manažerka projektů v anglickém jazyce. Hovoří anglicky a německy.


Orange Tree PLZEŇ - Eva Lukešová

Mgr. Eva Lukešová

Senior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail eva.lukesova@orangetree.cz

Eva je absolventkou Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor anglický a německý jazyk (2003). Po studiu strávila rok jako au-pair v Londýně, kde získala při dalším studiu certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English) a certifikát z obchodní angličtiny (English for Business/Commerce). Později pracovala v soukromé obchodní společnosti jako překladatelka, tlumočnice angličtiny a němčiny a asistentka jednatele. V Orange Tree působí Eva na pozici seniorní překladatelky němčiny a angličtiny.